І семестр 2017-18 навчального року для денної форми навчання розпочинається 4 вересня 2017р. за розкладом І тижня.

Дисципліни за вибором студента для 3-ого курсу розбиті на дві частини. Перші 13 дисциплін читатимуться у І-му семестрі, а інші 14 - у другому.

Склад груп за вибірковими дисциплінами, які викладатимуться у І-му семестрі 2017-18 н.р.

Вибіркову дисципліну "Коштовне та декоративне каміння" (Ремезова О.О.) перенесено на 2-ий семестр 2017-18 навчального року.

Розклад занять академічних груп ЖДТУ

Гірничо-екологічний факультет

магістри (1 курс)
магістри (2 курс)

Факультет економіки та менеджменту

магістри (1 курс)
магістри (2 курс)

Факультет обліку і фінансів

4 курс
магістри (1 курс)
магістри (2 курс)

Факультет інженерної механіки

магістри (1 курс)
магістри (2 курс)