МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів Факультету бізнесу та сфери обслуговування денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час 1 курс, академічна група ФБСМ-4
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
Податковий менеджмент
Практика, ауд. 301
Литвинчук І.В.
Ринок фінансових послуг
Практика, ауд. 315
Довгалюк В.В.
Податковий менеджмент
Практика, ауд. 317
Литвинчук І.В.
10:00-11:20
Податковий менеджмент
Лекція, ауд. 415
Литвинчук І.В.
Ринок фінансових послуг
Лекція, ауд. 317
Довгалюк В.В.
Ринок фінансових послуг
Лекція, ауд. 248
Довгалюк В.В.
Фінансовий менеджмент
Практика, ауд. 409
Дячек С.М.
11:40-13:00
Фінансовий менеджмент
Лекція, ауд. 301
Дячек С.М.
Корпоративні інформаційні системи
Лекція, ауд. 301
Городиський М.П.
Основи наукових досліджень у фінансах
Лекція, ауд. 423
Литвинчук І.В.
Фінансовий менеджмент
Лекція, ауд. 311
Дячек С.М.
Фінансовий менеджмент
Практика, ауд. 311
Дячек С.М.
13:30-14:50
Фінансовий менеджмент
Практика, ауд. 423
Дячек С.М.
Корпоративні інформаційні системи
Лабораторна, ауд. 333-б
Городиський М.П.
Митне регулювання
Практика, ауд. 423
Новак О.С.
Глобальна економіка
Лекція, ауд. 432
Ущаповський Ю.В.
Митне регулювання
Лекція, ауд. 421
Новак О.С.
15:00-16:20
Глобальна економіка
Практика, ауд. 426
Ущаповський Ю.В.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФБСОГ.М. Тарасюк