МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час 1 курс, академічна група ТРТ-6
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
11:40-13:00
АТ-31, АТ-30, МТ-3, ТРТ-6
Фізика
Лекція, ауд. 312
Москвін Павло Петрович
ТРТ-6, МТ-3
Фізика
Практика, ауд. Дистанційно 40
Москвін Павло Петрович
ТРТ-6, ААГ-22[1]
Технічна хімія
Лабораторна, ауд. 403
Скиба Галина Віталіївна
13:30-14:50
ТРТ-6, ААГ-22
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал (3)
Петренко Іван Іванович
ААГ-22, АГК-28, МБ-9, ПМ-141, ТРТК-2, ТРТ-6
Вища математика
Лекція, ауд. 401
Бондарчук Василь Миколайович
ААГ-22, ТРТ-6
Вища математика
Практика, ауд. 225
Бондарчук Василь Миколайович
Основи Менеджменту
Практика, ауд. 424
Ткачук Ганна Юріївна
ААГ-22, ТРТ-6, МБ-9, ПМ-141
Розвиток комунікаційних навичок
Лекція, ауд. 428
Богоявленська Юлія Вячеславівна
АТ-31, АТ-30, МТ-3, ТРТ-6
Фізика
Лекція, ауд. Дистанційно 36
Москвін Павло Петрович
ТРТ-6, ААГ-22
Технічна хімія
Практика, ауд. 411
Скиба Галина Віталіївна
Інформатика
Лабораторна, ауд. 111-б
Балицька Наталія Олександрівна
15:00-16:20
ААГ-22, МБ-9, ПМ-141, ТРТ-6
Інформатика
Лекція, ауд. 244
Громовий Олексій Андрійович
Основи Менеджменту
Лекція, ауд. 301
Ткачук Ганна Юріївна
Інформатика
Лабораторна, ауд. 111-б
Балицька Наталія Олександрівна
ААГ-22, ТРТ-6, МБ-9, ПМ-141
Технічна хімія
Лекція, ауд. 401
Скиба Галина Віталіївна
ТРТ-6, ААГ-22
Розвиток комунікаційних навичок
Практика, ауд. 238
Шестакова Анна Валеріївна
ААГ-22, ТРТ-6
Інженерна та комп’ютерна графіка
Практика, ауд. 424
Глембоцька Лариса Євгеніївна
ААГ-22, АГК-28, МБ-9, ПМ-141, ТРТК-2, ТРТ-6
Вища математика
Лекція, ауд. 250
Бондарчук Василь Миколайович
ТРТ-6, ААГ-22
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал (6)
Петренко Іван Іванович
ААГ-22, МБ-9, ПМ-141, ТРТ-6
Інженерна та комп’ютерна графіка
Лекція, ауд. 334
Райковська Галина Олексіївна
16:30-17:50
Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі
Практика, ауд. 138
Камських Олександр Валерійович
Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі
Лекція, ауд. 311
Камських Олександр Валерійович
Інформатика
Лабораторна, ауд. 111-б
Балицька Наталія Олександрівна
ААГ-22[1], ТРТ-6
Іноземна мова
Лабораторна, ауд. 02
Фурсова Людмила Іванівна
ААГ-22, ТРТ-6
Інженерна та комп’ютерна графіка
Практика, ауд. 424
Глембоцька Лариса Євгеніївна
ААГ-22[1], ТРТ-6
Іноземна мова
Лабораторна, ауд. 09
Фурсова Людмила Іванівна
ААГ-22[1], ТРТ-6
Іноземна мова
Лабораторна, ауд. 02
Фурсова Людмила Іванівна
Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі
Практика, ауд. 305
Камських Олександр Валерійович
ААГ-22, ТРТ-6
Вища математика
Практика, ауд. 325
Бондарчук Василь Миколайович
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФКІТМРО.А. Громовий