МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІI семестр 2019-2020 навчального року
для студентів факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
“20” січня 2020 р.
Час 3 курс, академічна група ТРТ-3
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50

Вибіркова дисципліна
за окремим розкладом, ауд. за окремим розкладом


Вибіркова дисципліна
за окремим розкладом, ауд. за окремим розкладом

Транспортно-експедиційна робота
Практика, ауд. 137
Ільченко А.В.

Вибіркова дисципліна
за окремим розкладом, ауд. за окремим розкладом


Вибіркова дисципліна
за окремим розкладом, ауд. за окремим розкладом

10:00-11:20
ЕК-1, ЕК-1-К, ТРТ-3
Управління персоналом
Практика, ауд. 423
Обіход С.В.
Митні операції та зовнішньо-економічні зв`язки
Практика, ауд. 406
Ільченко А.В.
ЕК-1-К, ТРТ-3, ЕК-1
Управління персоналом
Лекція, ауд. 423
Обіход С.В.
ЕК-1, ЕК-1-К, ТРТ-3
Управління персоналом
Практика, ауд. 423
Обіход С.В.
ЕК-1-К, ТРТ-3, ЕК-1
Управління персоналом
Лекція, ауд. 411
Обіход С.В.
ААГ-19, ТРТ-3
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спoртзaл
Гресь М.Я.
11:40-13:00
Пасажирські перевезення
Практика, ауд. 430
Ільченко А.В.
ААГ-19, ТРТ-3
Фізичне виховання
Практика, ауд. Cпортзал
Гресь М.Я.
АТ-26[1], ТРТ-3
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Практика, ауд. 132
Крушинська Н.І.
Організація міжнародних перевезень
Лекція, ауд. 421
Ільченко А.В.
Транспортно-експедиційна робота
Лекція, ауд. 422
Ільченко А.В.
Митні операції та зовнішньо-економічні зв`язки
Лекція, ауд. 422
Ільченко А.В.
АТ-26[1], ТРТ-3
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Практика, ауд. 132
Крушинська Н.І.
13:30-14:50
Пасажирські перевезення
Практика, ауд. 421
Ільченко А.В.
Пасажирські перевезення
Лекція, ауд. 137
Ільченко А.В.
Транспортна логістика
Лекція, ауд. 409
Вітюк І.В.
Пасажирські перевезення
Лекція, ауд. 401
Ільченко А.В.
Транспортно-експедиційна робота
Практика, ауд. 325
Ільченко А.В.
Пасажирські перевезення
Практика, ауд. 415
Ільченко А.В.
Митні операції та зовнішньо-економічні зв`язки
Практика, ауд. 417
Ільченко А.В.
15:00-16:20
Транспортна логістика
Практика, ауд. 417
Вітюк І.В.
Транспортна логістика
Практика, ауд. 312
Вітюк І.В.
Організація міжнародних перевезень
Практика, ауд. 417
Ільченко А.В.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФКІТМРО.А. Громовий