МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Р О З К Л А Д
занять на II семестр 2018-2019 навчального року
для студентів факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
“28” січня 2019 р.
Час 2 курс, академічна група ТРТ-3
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
Основи економіки транспорту
Лекція, ауд. 417
Кучменко В.О.
ААГ-19, ТРТ-3
Іноземна мова
Практика, ауд. 108-а
Ткачук О.І.
ААГ-19, ТРТ-3
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзaл
Гресь М.Я.
ААГ-19, ТРТ-3
Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту
Лабораторна, ауд. 232
Бегерський Д.Б.
Загальний курс транспорту
Лекція, ауд. 137
Кравченко О.П.
Загальний курс транспорту
Практика, ауд. 137
Кравченко О.П.
Геоінформаційні системи на автомобільному транспорті
Практика, ауд. 137-а
Шумляківський В.П.
Основи економіки транспорту
Практика, ауд. 325
Кучменко В.О.
10:00-11:20
Дослідження операцій в транспортних системах
Практика, ауд. 417
Головня Р.М.
Основи теорії транспортних процесів і систем
Лекція, ауд. 230
Колодницька Р.В.
Основи теорії транспортних процесів і систем
Практика, ауд. 137-а
Колодницька Р.В.
ААГ-19, ТРТ-3
Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту
Лабораторна, ауд. 232
Бегерський Д.Б.
Загальний курс транспорту
Практика, ауд. 137
Кравченко О.П.
Геоінформаційні системи на автомобільному транспорті
Лекція, ауд. 417
Шумляківський В.П.
ААГ-19, ТРТ-3
Іноземна мова
Практика, ауд. 02
Ткачук О.І.
Основи теорії транспортних процесів і систем
Практика, ауд. 232
Колодницька Р.В.
ТРТ-3, ААГ-19
Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту
Лекція, ауд. 232
Бегерський Д.Б.
11:40-13:00
Геоінформаційні системи на автомобільному транспорті
Практика, ауд. 137-а
Шумляківський В.П.
ААГ-19, ТРТ-3
Іноземна мова
Практика, ауд. 323
Ткачук О.І.
Дослідження операцій в транспортних системах
Лекція, ауд. 227
Головня Р.М.
ААГ-19, ТРТ-3
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзaл
Гресь М.Я.
ТРТ-3, ААГ-19
Політологія
Лекція, ауд. 225
Муляр В. І.
ААГ-19, ТРТ-3
Політологія
Практика, ауд. 227
Кругляк М. Е.
13:30-14:50
Дослідження операцій в транспортних системах
Лекція, ауд. 417
Головня Р.М.
Дослідження операцій в транспортних системах
Практика, ауд. 414
Головня Р.М.
Дослідження операцій в транспортних системах
Практика, ауд. 428
Головня Р.М.
Геоінформаційні системи на автомобільному транспорті
Лабораторна, ауд. 232
Шумляківський В.П.
Основи економіки транспорту
Лекція, ауд. 430
Кучменко В.О.
15:00-16:20
Геоінформаційні системи на автомобільному транспорті
Лабораторна, ауд. 232
Шумляківський В.П.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФКІТМРО.А. Громовий