МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів Факультету бізнесу та сфери обслуговування денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час 4 курс, академічна група ТЗ-4
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
Спеціальні види туризму
Лекція, ауд. 430
Давидюк Юлія Володимирівна
ГГ-25, ЕО-37, РР-46, ТЗНС-37, ЕО-38К, ГГ-26К, ТЗНС-38К, БІ-20, КБ-1, КІ-3, ПІ-56, ПІ-57, ПІ-58, ТР-13, ААГ-19, АТ-26, МБ-7, ПМ-138, ТРТ-3, ПУА-2, ЕК-1, ЕК-1К, МЕ-3, МО-61, ОО-2, ПВ-2, ТЗ-4, ФБС-2, МО-61К, ОО-3К, ПВ-4К, ФБС-3К
Вибіркова дисципліна
Лекція, ауд. Інд.граф.1
За вибором 1
Спеціальні види туризму
Практика, ауд. 306
Горшкова Людмила Олександрівна
Управління регіональним розвитком в туризмі
Практика, ауд. 308
Джигора Ольга Миколаївна
Управління регіональним розвитком в туризмі
Практика, ауд. 132
Джигора Ольга Миколаївна
ГГ-25, ЕО-37, РР-46, ТЗНС-37, ЕО-38К, ГГ-26К, ТЗНС-38К, БІ-20, КБ-1, КІ-3, ПІ-56, ПІ-57, ПІ-58, ТР-13, ААГ-19, АТ-26, МБ-7, ПМ-138, ТРТ-3, ПУА-2, ЕК-1, ЕК-1К, МЕ-3, МО-61, ОО-2, ПВ-2, ТЗ-4, ФБС-2, МО-61К, ОО-3К, ПВ-4К, ФБС-3К
Вибіркова дисципліна
Практика, ауд. Інд.граф.1
За вибором 1
Планування та контроль на підприємстві
Практика, ауд. 414
Бірюченко Світлана Юріївна
10:00-11:20
Управління проектами
Практика, ауд. 426
Бужимська Катерина Олександрівна
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал (1)
Крупенін Олег Миколайович
Планування та контроль на підприємстві
Практика, ауд. 422
Бірюченко Світлана Юріївна
Управління регіональним розвитком в туризмі
Лекція, ауд. 415
Джигора Ольга Миколаївна
Управління регіональним розвитком в туризмі
Лекція, ауд. 312
Джигора Ольга Миколаївна
МО-62, ТЗ-4, МО-62к
Планування та контроль на підприємстві
Лекція, ауд. 411
Бірюченко Світлана Юріївна
ТЗ-4[1]
Іноземна мова професійного спрямування
Лабораторна, ауд. 421
Остапчук Анна Станіславівна
ТЗ-4[2]
Іноземна мова професійного спрямування
Лабораторна, ауд. 317
Ковальчук Ірина Сергіївна
Управління проектами
Лекція, ауд. 301
Бужимська Катерина Олександрівна
11:40-13:00
МО-62, ТЗ-4, МО-62к
Планування та контроль на підприємстві
Лекція, ауд. Дистанційно 60
Бірюченко Світлана Юріївна
Управління проектами
Лекція, ауд. 301
Бужимська Катерина Олександрівна
ТЗ-4[2]
Друга іноземна мова
Лабораторна, ауд. 414
Колодій-Загільська Олена Андріївна
Управління проектами
Практика, ауд. 132
Бужимська Катерина Олександрівна
Спеціальні види туризму
Практика, ауд. 306
Горшкова Людмила Олександрівна
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал (1)
Крупенін Олег Миколайович
13:30-14:50
ТЗ-4[1]
Іноземна мова професійного спрямування
Лабораторна, ауд. 320
Остапчук Анна Станіславівна
ТЗ-4[2]
Іноземна мова професійного спрямування
Лабораторна, ауд. 325
Ковальчук Ірина Сергіївна
ТЗ-4[1]
Друга іноземна мова
Лабораторна, ауд. 319
Колодій-Загільська Олена Андріївна
ТЗ-4[2]
Друга іноземна мова
Лабораторна, ауд. 319
Колодій-Загільська Олена Андріївна
Спеціальні види туризму
Лекція, ауд. 426
Давидюк Юлія Володимирівна
15:00-16:20
ТЗ-4[1]
Друга іноземна мова
Лабораторна, ауд. 423
Колодій-Загільська Олена Андріївна
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФБСОГ.М. Тарасюк