МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів гірничо-екологічного факультету денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час 1 курс, академічна група ТЗНС-35м
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
ТЗНС-35М
Менеджмент та очистка стічних вод
Практика, ауд. 318
Єльнікова Т.О.
ТЗНС-35М
Радіаційна безпека
Практика, ауд. 403-а
Курбет Т.В.
10:00-11:20
ТЗНС-35М, ЕО-35М
Екологічний супровід планової господарської діяльності 
Лекція, ауд. 318
Коцюба І.Г.
ТЗНС-35М
Забруднення повітря, контроль та очистка
Практика, ауд. 2-П
Давидова І.В.
ТЗНС-35М
Менеджмент та очистка стічних вод
Лекція, ауд. 1-П
Єльнікова Т.О.
ТЗНС-35М, ЕО-35М
Ландшафтний дизайн промислових територій
Лекція, ауд. 403-а
Курбет Т.В.
ТЗНС-35М, ЕО-35М
Радіаційна безпека
Лекція, ауд. 403-а
Курбет Т.В.
11:40-13:00
ТЗНС-35М
Забруднення повітря, контроль та очистка
Лекція, ауд. 2-П
Давидова І.В.
ТЗНС-35М
Менеджмент відходів
Практика, ауд. 2-П
Корбут М.Б.
ТЗНС-35М
Екологічний супровід планової господарської діяльності 
Практика, ауд. 318
Коцюба І.Г.
ЕО-35М, ТЗНС-35М
Англійська мова фахового спрямування
Практика, ауд. 4-П
Суховецька С.В.
ТЗНС-35М
Забруднення повітря, контроль та очистка
Практика, ауд. 2-П
Давидова І.В.
13:30-14:50
ТЗНС-35М
Екологічний супровід планової господарської діяльності 
Практика, ауд. 318
Коцюба І.Г.
ТЗНС-35М
Менеджмент та очистка стічних вод
Практика, ауд. 1-П
Єльнікова Т.О.
ТЗНС-35М
Менеджмент відходів
Лекція, ауд. 1-П
Корбут М.Б.
ТЗНС-35М
Менеджмент відходів
Практика, ауд. 2-П
Корбут М.Б.
15:00-16:20
ТЗНС-35М
Ландшафтний дизайн промислових територій
Практика, ауд. 403-а
Курбет Т.В.
ТЗНС-35М
Радіаційна безпека
Практика, ауд. 403-а
Курбет Т.В.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ГЕФВ.В. Котенко