МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів гірничо-екологічного факультету денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час 1 курс, академічна група РР-48
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
Вища математика
Практика, ауд. 311
Бондарчук В.М.
РР-48, ГГ-27
Фізика
Лекція, ауд. 421
Шостачук А.М.
РР-48[1]
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Практика, ауд. 406
Захарчук В.О.
РР-48[2]
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Практика, ауд. 432
Гайдай І.О.
Геологія
Практика, ауд. 310
Остафійчук Н.М.
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спoртзал
Крупенін О.М.
РР-48, ГГ-27
Геологія
Лекція, ауд. 312
Підвисоцький В.Т.
Розвиток комунікаційних навичок
Практика, ауд. 421
Суходольська А.С.
РР-48[1]
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Практика, ауд. 406
Захарчук В.О.
РР-48[2]
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Практика, ауд. 308
Гайдай І.О.
Руйнування гірських порід та безпека вибухових робіт
Практика, ауд. 305
Піскун І.А.
10:00-11:20
РР-48, ГГ-27
Геологія
Лекція, ауд. 312
Підвисоцький В.Т.
Руйнування гірських порід та безпека вибухових робіт
Практика, ауд. 305
Піскун І.А.
РР-48, ГГ-27
Руйнування гірських порід та безпека вибухових робіт
Лекція, ауд. 5-П
Коробійчук В.В.
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал
Крупенін О.М.
РР-48[1]
Фізика
Лабораторна, ауд. 322
Можаровський М.М.
РР-48[2]
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Практика, ауд. 308
Гайдай І.О.
РР-48, ЕО-39, ТЗНС-39, ГГ-27
Розвиток комунікаційних навичок
Лекція, ауд. 334
Богоявленська Ю.В.
РР-48, ГГ-27
Фізика
Лекція, ауд. 424
Шостачук А.М.
РР-48, ГГ-27
Вища математика
Лекція, ауд. 421
Бондарчук В.М.
РР-48, ГГ-27
Руйнування гірських порід та безпека вибухових робіт
Лекція, ауд. 5-П
Коробійчук В.В.
РР-48[1]
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Практика, ауд. 325
Захарчук В.О.
РР-48[2]
Руйнування гірських порід та безпека вибухових робіт
Лабораторна, ауд. 4-П
Піскун І.А.
11:40-13:00
РР-48[1]
Геологія
Лабораторна, ауд. 310
Остафійчук Н.М.
РР-48[2]
Фізика
Лабораторна, ауд. 322
Можаровський М.М.
РР-48[1]
Руйнування гірських порід та безпека вибухових робіт
Лабораторна, ауд. 4-П
Піскун І.А.
РР-48[2]
Геологія
Лабораторна, ауд. 310
Остафійчук Н.М.
РР-48[1]
Фізика
Лабораторна, ауд. 322
Можаровський М.М.
Геологія
Практика, ауд. 310
Остафійчук Н.М.
РР-48[2]
Руйнування гірських порід та безпека вибухових робіт
Лабораторна, ауд. 4-П
Піскун І.А.
13:30-14:50
РР-48[1]
Геологія
Лабораторна, ауд. 310
Остафійчук Н.М.
РР-48[2]
Фізика
Лабораторна, ауд. 322
Можаровський М.М.
РР-48[1]
Руйнування гірських порід та безпека вибухових робіт
Лабораторна, ауд. 4-П
Піскун І.А.
РР-48[2]
Геологія
Лабораторна, ауд. 310
Остафійчук Н.М.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ГЕФВ.В. Котенко