МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час курс, академічна група РР-47
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
РР-47, РР-48К
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал (1)
Петренко Володимир Іванович
РР-47, РР-48К
Метрологія, стандартизація та сертифікація
Практика, ауд. 4-П
Шлапак Володимир Олександрович
РР-47, РР-48К
Безпека життєдіяльності
Практика, ауд. 1-П
Камських Олександр Валерійович
ГГ-26, ГГ-27К, ЕО-38, РР-47, РР-48К, ТЗНС-38, ТЗНС-39К, БІ-21, КБ-2, КІ-4, ПІ-59, ПІ-60, ПІ-61, ТР-14, ІПЗК-19-1, КБК-19-1, ААГ-20, АТ-27, МТ-1, МТК-1, ПМ-139, ТРТ-4, ПД-1, ПД-2, ПУА-3, ЕК-2, МЕ-4, МО-62, ОО-3, ПВ-3, ТЗ-5, ФБС-3, ЕК-2К, МО-62к, ПВ-5к, ФБС-4К, ОО-4К, П-2К
Вибіркова дисципліна
Лекція, ауд. Інд.граф.1
За вибором 1
ГГ-26, ГГ-27К, РР-47, РР-48К
Проектування гірничих підприємств
Лекція, ауд. 5-П
Іськов Сергій Станіславович
РР-47, РР-48К
Монтаж облицювальної продукції з каменю
Практика, ауд. 310
Піскун Ігор Анатолійович
РР-47, РР-48К
Метрологія, стандартизація та сертифікація
Практика, ауд. 4-П
Шлапак Володимир Олександрович
ГГ-26, ГГ-27К, ЕО-38, РР-47, РР-48К, ТЗНС-38, ТЗНС-39К, БІ-21, КБ-2, КІ-4, ПІ-59, ПІ-60, ПІ-61, ТР-14, ІПЗК-19-1, КБК-19-1, ААГ-20, АТ-27, МТ-1, МТК-1, ПМ-139, ТРТ-4, ПД-1, ПД-2, ПУА-3, ЕК-2, МЕ-4, МО-62, ОО-3, ПВ-3, ТЗ-5, ФБС-3, ЕК-2К, МО-62к, ПВ-5к, ФБС-4К, ОО-4К, П-2К
Вибіркова дисципліна
Практика, ауд. Інд.граф.1
За вибором 1
10:00-11:20
РР-47, РР-48К
Проектування гірничих підприємств
Практика, ауд. 4-П
Левицький Володимир Григорович
ГГ-26, ГГ-27К, РР-47, РР-48К
Метрологія, стандартизація та сертифікація
Лекція, ауд. 5-П
Шлапак Володимир Олександрович
ГГ-26, ГГ-27К, РР-47, РР-48К
Проектування гірничих підприємств
Лекція, ауд. 421
Іськов Сергій Станіславович
РР-47, РР-48К
Іноземна мова професійного спрямування
Лабораторна, ауд. 5-П
Парнус Катерина Ігорівна
РР-47, РР-48К
Іноземна мова професійного спрямування
Лабораторна, ауд. 4-П
Парнус Катерина Ігорівна
ГГ-26, ГГ-27К, РР-47, РР-48К
Безпека життєдіяльності
Лекція, ауд. 5-П
Камських Олександр Валерійович
РР-47, РР-48К
Гідромеханіка
Лабораторна, ауд. 02
Колодій Марина Анатоліївна
РР-47, РР-48К
Іноземна мова професійного спрямування
Лабораторна, ауд. 2-П
Парнус Катерина Ігорівна
11:40-13:00
РР-47, РР-48К
Монтаж облицювальної продукції з каменю
Лекція, ауд. 310
Хоменчук Олег Володимирович
РР-47, РР-48К
Проектування гірничих підприємств
Практика, ауд. 3-П
Левицький Володимир Григорович
ГГ-26, ГГ-27К, РР-47, РР-48К
Гідромеханіка
Лекція, ауд. 308
Колодій Марина Анатоліївна
, РР-47, РР-48К, ГГ-26, ГГ-27К
Коштовне та декоративне каміння
Лекція, ауд. 310
Ремезова Олена Олександрівна
РР-47, РР-48К
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал (7)
Петренко Володимир Іванович
РР-47, РР-48К
Безпека життєдіяльності
Практика, ауд. 4-П
Камських Олександр Валерійович
13:30-14:50
РР-47, РР-48К
Монтаж облицювальної продукції з каменю
Практика, ауд. 310
Піскун Ігор Анатолійович
РР-47, РР-48К
Проектування гірничих підприємств
Практика, ауд. 3-П
Левицький Володимир Григорович
РР-47, РР-48К
Монтаж облицювальної продукції з каменю
Практика, ауд. 310
Піскун Ігор Анатолійович
, ГГ-26, ГГ-27К, РР-47, РР-48К
Коштовне та декоративне каміння
Практика, ауд. 310
Ремезова Олена Олександрівна
РР-47, РР-48К
Монтаж облицювальної продукції з каменю
Лекція, ауд. 310
Хоменчук Олег Володимирович
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук