МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Р О З К Л А Д
занять на II семестр 2018-2019 навчального року
для студентів гірничо-екологічного факультету денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
“28” січня 2019 р.
Час 3 курс, академічна група РР-44, РР-46К
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
РР-44, РР-46К[2]
Іноземна мова професійного спрямування
Практика, ауд. 325
Ткачук О.І.
РР-45, РР-44, РР-46К
Переробка і збагачення корисних копалин
Лекція, ауд. 421
Шлапак В.О.
РР-44, РР-46К, РР-45
Обробка каменю та бізнес
Практика, ауд. 426
Шамрай В.І.
РР-45, РР-44, РР-46К
Пошуки та розвідка родовищ твердих корисних копалин
Практика, ауд. 421
Остафійчук Н.М.
РР-44, РР-46К[2]
Іноземна мова професійного спрямування
Практика, ауд. 320
Ткачук О.І.
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал
Крупенін О.М.
РР-44, РР-46К, РР-45
Обробка каменю та бізнес
Практика, ауд. 421
Шамрай В.І.
РР-45, РР-44, РР-46К
Пошуки та розвідка родовищ твердих корисних копалин
Практика, ауд. 423
Остафійчук Н.М.
10:00-11:20
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзaл
Крупенін О.М.
РР-45, РР-44, РР-46К
Гірничі машини та комплекси
Лекція, ауд. 244
Соболевський Р.В.
РР-44, РР-46К[1]
Гірничо-комп'ютерна графіка
Лабораторна, ауд. 306
Башинський С.І.
РР-45, РР-44, РР-46К
Обробка каменю та бізнес
Лекція, ауд. 421
Шамрай В.І.
РР-45, РР-44, РР-46К
Пошуки та розвідка родовищ твердих корисних копалин
Лекція, ауд. 310
Підвисоцький В.Т.
РР-44, РР-46К[2]
Гірничо-комп'ютерна графіка
Лабораторна, ауд. 306
Башинський С.І.
РР-45, РР-44, РР-46К
Гірничі машини та комплекси
Лекція, ауд. 250
Соболевський Р.В.
Переробка і збагачення корисних копалин
Практика, ауд. 5-П
Шлапак В.О.
РР-45, РР-44, РР-46К
Обробка каменю та бізнес
Лекція, ауд. 137
Шамрай В.І.
РР-45, РР-44, РР-46К
Пошуки та розвідка родовищ твердих корисних копалин
Лекція, ауд. 426
Підвисоцький В.Т.
11:40-13:00
РР-44, РР-46К[1]
Іноземна мова професійного спрямування
Практика, ауд. 325
Мельниченко І.С.
РР-44, РР-46К[2]
Гірничо-комп'ютерна графіка
Лабораторна, ауд. 306
Башинський С.І.
Переробка і збагачення корисних копалин
Практика, ауд. 3-П
Шлапак В.О.
РР-44, РР-46К[1]
Гірничо-комп'ютерна графіка
Лабораторна, ауд. 306
Башинський С.І.
РР-44, РР-46К[1]
Іноземна мова професійного спрямування
Практика, ауд. 320
Мельниченко І.С.
РР-44, РР-46К[2]
Гірничо-комп'ютерна графіка
Лабораторна, ауд. 306
Башинський С.І.
РР-44, РР-46К[1]
Гірничо-комп'ютерна графіка
Лабораторна, ауд. 306
Башинський С.І.
Гірничі машини та комплекси
Практика, ауд. 4-П
Криворучко А.О.
РР-45, РР-44, РР-46К
Переробка і збагачення корисних копалин
Лекція, ауд. 421
Шлапак В.О.
13:30-14:50
РР-44, РР-46К[2]
Гірничо-комп'ютерна графіка
Лабораторна, ауд. 306
Башинський С.І.
Гірничі машини та комплекси
Практика, ауд. 4-П
Криворучко А.О.
РР-44, РР-46К[1]
Гірничо-комп'ютерна графіка
Лабораторна, ауд. 306
Башинський С.І.
РР-44, РР-46К[1]
Іноземна мова професійного спрямування
Практика, ауд. 319
Мельниченко І.С.
РР-44, РР-46К[2]
Іноземна мова професійного спрямування
Практика, ауд. 317
Ткачук О.І.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ГЕФВ.В. Котенко