МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Р О З К Л А Д
занять на II семестр 2018-2019 навчального року
для студентів гірничо-екологічного факультету денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
“28” січня 2019 р.
Час 4 курс, академічна група РР-42, РР-44К
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
Технологія розробки родовищ стінового каменю
Практика, ауд. 308
Шамрай В.І.
РР-43, РР-42, РР-44К
Технологія розробки родовищ стінового каменю
Лекція, ауд. 414
Шамрай В.І.
Метрологія, стандартизація та сертифікація
Практика, ауд. 4-П
Шлапак В.О.
Економіка гірничого підприємства з основами менеджменту
Практика, ауд. 423
Проценко Н.Б.
Технологія розробки родовищ стінового каменю
Практика, ауд. 225
Шамрай В.І.
Метрологія, стандартизація та сертифікація
Практика, ауд. 3-П
Шлапак В.О.
РР-42, РР-44К, РР-43, ГГ-23, ГГ-24К
Метрологія, стандартизація та сертифікація
Лекція, ауд. 401
Шлапак В.О.
РР-42, РР-44К[2]
Основи охорони праці
Лабораторна, ауд. 311
Остафійчук Н.М.
10:00-11:20
Технологія і механізація розпилювання каменю
Практика, ауд. 422
Шамрай В.І.
РР-42, РР-44К, РР-43, ГГ-23, ГГ-24К
Основи охорони праці
Лекція, ауд. 401
Іськов С.С.
РР-42, РР-44К[1]
Основи охорони праці
Лабораторна, ауд. 311
Остафійчук Н.М.
Гемологія
Практика, ауд. 310
Ремезова О.О.
Технологія і механізація розпилювання каменю
Практика, ауд. 422
Шамрай В.І.
РР-43, РР-42, РР-44К
Технологія і механізація розпилювання каменю
Лекція, ауд. 421
Шамрай В.І.
РР-42, РР-44К, РР-43, ГГ-23, ГГ-24К
Економіка гірничого підприємства з основами менеджменту
Лекція, ауд. 401
Проценко Н.Б.
РР-42, РР-44К[2]
Основи охорони праці
Лабораторна, ауд. 311
Остафійчук Н.М.
11:40-13:00
РР-43, РР-42, РР-44К
Технологія і механізація розпилювання каменю
Лекція, ауд. 421
Шамрай В.І.
РР-42, РР-44К[1]
Основи охорони праці
Лабораторна, ауд. 311
Остафійчук Н.М.
РР-42, РР-44К, РР-43
Гемологія
Лекція, ауд. 312
Ремезова О.О.
Технологія і механізація розпилювання каменю
Практика, ауд. 310
Шамрай В.І.
РР-43, РР-42, РР-44К
Технологія розробки родовищ стінового каменю
Лекція, ауд. 312
Шамрай В.І.
Економіка гірничого підприємства з основами менеджменту
Практика, ауд. 311
Проценко Н.Б.
Гемологія
Практика, ауд. 310
Ремезова О.О.
13:30-14:50
Технологія розробки родовищ стінового каменю
Практика, ауд. 310
Шамрай В.І.
РР-43, РР-42, РР-44К
Гемологія
Лекція, ауд. 312
Ремезова О.О.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ГЕФВ.В. Котенко