МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів факультету публічного управління та права денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час 1 курс, академічна група П-1к
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
П-1К, ПУА-4
Право в публічному управлінні
Практика, ауд. 225
Тичина В.П.
10:00-11:20
ПД-1, ПД-2, П-1К
Кримінальний процес
Лекція, ауд. 432
Грабчук О.В.
П-1К, ПД-2
Кримінальне право
Практика, ауд. 238
Кузьмін С.А.
ПД-1, ПД-2, П-1К
Юридичне документознавство
Лекція, ауд. 432
Тичина В.П.
ПД-1, ПД-2, П-1К
Кримінальний процес
Лекція, ауд. 432
Грабчук О.В.
ПУА-4, П-1К
Право в публічному управлінні
Лекція, ауд. 225
Тичина В.П.
ПД-1, ПД-2, П-1К
Юридичне документознавство
Лекція, ауд. 432
Тичина В.П.
П-1К, ПУА-2
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал
Цуд І.В.
11:40-13:00
ПУА-4, П-1К
Право в публічному управлінні
Лекція, ауд. 424
Тичина В.П.
ПД-1, ПД-2, П-1К
Кримінальне право
Лекція, ауд. 432
Кузьмін С.А.
П-1К, ПУА-4
Право в публічному управлінні
Практика, ауд. 424
Тичина В.П.
П-1К, ПД-2
Кримінальний процес
Практика, ауд. 424
Грабчук О.В.
П-1К
Іноземна мова
Практика, ауд. 138
Бондаренко К.С.
ПД-1, ПД-2, П-1К
Кримінальне право
Лекція, ауд. 432
Кузьмін С.А.
13:30-14:50
П-1К, ПД-2
Кримінальний процес
Практика, ауд. 414
Грабчук О.В.
П-1К
Іноземна мова
Практика, ауд. 117
Бондаренко К.С.
П-1К, ПУА-2
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спoртзал
Цуд І.В.
П-1К, ПД-2
Юридичне документознавство
Практика, ауд. 225
Тичина В.П.
П-1К, ПД-2
Кримінальне право
Практика, ауд. 225
Кузьмін С.А.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФПУПД.О. Грицишен