МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІI семестр 2019-2020 навчального року
для студентів факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
“20” січня 2020 р.
Час 2 курс, академічна група ПМ-139
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
11:40-13:00
Теорія механізмів і машин
Лабораторна, ауд. 138
Шостачук А.М.
МБК-24, ПМК-24, ПМ-139
Комп'ютерне конструювання і моделювання
Практика, ауд. 111-а
Отаманський В.В.
13:30-14:50
ААГ-20, ТРТ-4, ПМ-139
Фізичне виховання
Практика, ауд. Cпортзал
Гресь М.Я.
ААГ-20, ТРТ-4, ПМ-139
Іноземна мова
Практика, ауд. 120
Згурська О.І.
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Лабораторна, ауд. 02
Колодій М.А.
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Практика, ауд. 423
Колодій М.А.
ААГ-20, ТРТ-4, ПМ-139
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзaл
Гресь М.Я.
Комп’ютерне моделювання теплофізичних процесів
Лабораторна, ауд. 111-а
Мельник О.Л.
ТРТ-4, ПМ-139, ААГ-20
Політологія
Лекція, ауд. 316
Муляр В.І.
15:00-16:20
МБК-24, ПМК-24, ПМ-139
Комп'ютерне конструювання і моделювання
Практика, ауд. 111-б
Отаманський В.В.
Комп’ютерне моделювання теплофізичних процесів
Лекція, ауд. 111-б
Мельник О.Л.
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Лабораторна, ауд. 02
Колодій М.А.
ААГ-20, ТРТ-4, ПМ-139
Іноземна мова
Практика, ауд. 120
Згурська О.І.
ПМК-24, ПМ-139, МБК-24
Комп'ютерне конструювання і моделювання
Лекція, ауд. 248
Мельник О.Л.
Теорія механізмів і машин
Лекція, ауд. 430
Шостачук А.М.
ААГ-20, ТРТ-4, ПМ-139
Іноземна мова
Практика, ауд. 138
Згурська О.І.
Комп’ютерне моделювання теплофізичних процесів
Лабораторна, ауд. 111-а
Мельник О.Л.
Теорія механізмів і машин
Лабораторна, ауд. 138
Шостачук А.М.
16:30-17:50
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Лекція, ауд. 421
Колодій М.А.
ААГ-20, ТРТ-4, ПМ-139
Політологія
Практика, ауд. 221
Кругляк М. Е.
Теорія механізмів і машин
Лекція, ауд. 430
Шостачук А.М.
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Лекція, ауд. 421
Колодій М.А.
ААГ-20, ТРТ-4, ПМ-139
Політологія
Практика, ауд. 414
Кругляк М. Е.
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Практика, ауд. 423
Колодій М.А.
Комп’ютерне моделювання теплофізичних процесів
Практика, ауд. 111-а
Мельник О.Л.
Теорія механізмів і машин
Лабораторна, ауд. 138
Шостачук А.М.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФКІТМРО.А. Громовий