МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час 1 курс, академічна група ПМк-24
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
ПМ-138[1], ПМК-24
Різальний інструмент
Лабораторна, ауд. 111-а
Виговський Г.М.
ПМ-138, ПМК-24, МБК-24, МБ-7
Теоретичні основи технології машинобудування
Лекція, ауд. 334
Мельничук П.П.
ПМ-138, ПМК-24, МБК-24, МБ-7
Теоретичні основи технології машинобудування
Лекція, ауд. 334
Мельничук П.П.
10:00-11:20
ПМ-138[1], ПМК-24
Різальний інструмент
Лабораторна, ауд. 111-а
Виговський Г.М.
ПМ-138[1], ПМК-24
Металообробне обладнання Ч.1
Лабораторна, ауд. 9
Шараковський В.М.
ПМК-24
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спoртзaл
Бабій В.Д.
ПМ-138, ПМК-24
Різальний інструмент
Практика, ауд. 111-а
Виговський Г.М.
ПМ-138[1], ПМК-24
Теоретичні основи технології машинобудування
Лабораторна, ауд. 10
Мельничук П.П.
ПМК-24
Основи конструювання деталей машин
Лабораторна, ауд. 8
Головня В.Д.
11:40-13:00
ПМ-138, ПМК-24, МБК-24, МБ-7
Різальний інструмент
Лекція, ауд. 248
Виговський Г.М.
ПМ-138[1], ПМК-24
Металообробне обладнання Ч.1
Лабораторна, ауд. 9
Шараковський В.М.
ПМК-24, ТРТК-1
Інженерна та комп’ютерна графіка
Лабораторна, ауд. 111-б
Райковська Г.О.
ПМ-138, ПМК-24, МБК-24, МБ-7
Різальний інструмент
Лекція, ауд. 248
Виговський Г.М.
ПМК-24
Основи конструювання деталей машин
Лабораторна, ауд. 8
Головня В.Д.
ПМ-138[1], ПМК-24
Теоретичні основи технології машинобудування
Лабораторна, ауд. 10
Мельничук П.П.
МБК-24, ПМК-24, ПМ-139
Комп'ютерне конструювання і моделювання
Практика, ауд. 111-а
Отаманський В.В.
13:30-14:50
ПМ-138, ПМК-24, МБК-24, МБ-7
Металообробне обладнання Ч.1
Лекція, ауд. 248
Степчин Я.А.
ПМК-24, ТРТК-1
Інженерна та комп’ютерна графіка
Лабораторна, ауд. 111-б
Райковська Г.О.
ПМ-138, ПМК-24
Металообробне обладнання Ч.1
Практика, ауд. 8
Степчин Я.А.
ПМК-24
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спoртзал
Бабій В.Д.
ПМК-24, ТРТК-1
Інженерна та комп’ютерна графіка
Лабораторна, ауд. 111-б
Райковська Г.О.
ПМ-138, ПМК-24, МБК-24, МБ-7
Основи конструювання деталей машин
Лекція, ауд. 316
Головня В.Д.
15:00-16:20
МБК-24, ПМК-24, ПМ-139
Комп'ютерне конструювання і моделювання
Практика, ауд. 111-б
Отаманський В.В.
ПМК-24, ПМ-139, МБК-24
Комп'ютерне конструювання і моделювання
Лекція, ауд. 248
Мельник О.Л.
ПМК-24, ТРТК-1
Інженерна та комп’ютерна графіка
Лабораторна, ауд. 111-б
Райковська Г.О.
ПМ-138, ПМК-24, МБК-24, МБ-7
Металообробне обладнання Ч.1
Лекція, ауд. 316
Степчин Я.А.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФКІТМРО.А. Громовий