МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час 2 курс, академічна група ПМк-23
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
10:00-11:20
ПМК-23
САПР в машинобудуванні
Лабораторна, ауд. 111-б
Отаманський В.В.
11:40-13:00
ПМК-23
САПР в машинобудуванні
Лабораторна, ауд. 111-а
Отаманський В.В.
13:30-14:50
ПМК-23
Економіка та організація виробництва
Практика, ауд. 317
Юрківський О.Й.
ПМК-23
Механоскладальні дільниці та цехи
Лабораторна, ауд. 424
Глембоцька Л.Є.
ПМК-23, МБ-6
Розрахунок та конструювання вузлів обладнання галузі
Лекція, ауд. 414
Степчин Я.А.
ПМК-23
САПР в машинобудуванні
Лабораторна, ауд. 111-а
Отаманський В.В.
ПМК-23
САПР в машинобудуванні
Практика, ауд. 111-а
Отаманський В.В.
15:00-16:20
МБ-6, ПМК-23
Розрахунок та конструювання вузлів обладнання галузі
Лабораторна, ауд. 111-а
Отаманський В.В.
ПМК-23
Механоскладальні дільниці та цехи
Лабораторна, ауд. 424
Глембоцька Л.Є.
ПМК-23
САПР в машинобудуванні
Лабораторна, ауд. 111-а
Отаманський В.В.
ПМ-137, ПМК-23, МБ-6
Економіка та організація виробництва
Лекція, ауд. 423
Травін В.В.
ПМК-23
Економіка та організація виробництва
Практика, ауд. 319
Юрківський О.Й.
ПМ-137, ПМК-23, МБ-6
Економіка та організація виробництва
Лекція, ауд. 423
Травін В.В.
ПМ-137, ПМК-23, МБ-6
Механоскладальні дільниці та цехи
Лекція, ауд. 250
Глембоцька Л.Є.
16:30-17:50
МБ-6, ПМК-23
Розрахунок та конструювання вузлів обладнання галузі
Лабораторна, ауд. 111-а
Отаманський В.В.
ПМК-23
Іноземна мова професійного спрямування
Практика, ауд. 225
Мельниченко І.С.
ПМК-23
Іноземна мова професійного спрямування
Практика, ауд. 311
Мельниченко І.С.
ПМК-23
Іноземна мова професійного спрямування
Практика, ауд. 417
Мельниченко І.С.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФКІТМРО.А. Громовий