МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІI семестр 2019-2020 навчального року
для студентів факультету інформаційно-комп'ютерних технологій денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
“20” січня 2020 р.
Час 2 курс, академічна група ПІ-61
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
Інтернет-програмування
Лабораторна, ауд. ОЦ 103
Болотіна В.В.
Системне програмування
Лабораторна, ауд. ОЦ 108-а
Власенко О.В.
Інтернет-програмування
Лабораторна, ауд. ОЦ 102
Болотіна В.В.
10:00-11:20
Інтернет-програмування
Лабораторна, ауд. ОЦ 103
Болотіна В.В.
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спoртзaл
Шелесько С.П.
КІ-4, ПІ-59, ПІ-60, ПІ-61, ІПЗК-19-1, КБ-2-1, КБ-2-2, КБК-19-1
Операційні системи
Лекція, ауд. 334
Головня О.С.
Системне програмування
Лабораторна, ауд. ОЦ 108-а
Власенко О.В.
Інтернет-програмування
Лабораторна, ауд. ОЦ 102
Болотіна В.В.
11:40-13:00
Бази даних
Лабораторна, ауд. ОЦ 104
Коротун О.В.
ПІ-60[2], ПІ-61
Іноземна мова
Практика, ауд. 319
Біляк І.В.
Дискретні структури
Лабораторна, ауд. ОЦ 108-а
Кравченко С.М.
КБ-2-1, КБ-2-2, КБК-19-1, КІ-4, ПІ-59, ПІ-60, ПІ-61, ІПЗК-19-1
Бази даних
Лекція, ауд. 334
Сугоняк І.І.
Програмування мовою Python
Лабораторна, ауд. ОЦ 108-а
Оринчак І.А.
Іноземна мова
Практика, ауд. 406
Фурсова Л.І.
ПІ-59, ПІ-60, ПІ-61
Дискретні структури
Лекція, ауд. 250
Кравченко С.М.
Операційні системи
Лабораторна, ауд. ОЦ 103
Головня О.С.
КБ-2-1, КБ-2-2, КБК-19-1, КІ-4, ПІ-59, ПІ-60, ПІ-61, ІПЗК-19-1
Бази даних
Лекція, ауд. 334
Сугоняк І.І.
13:30-14:50
Бази даних
Лабораторна, ауд. ОЦ 104
Коротун О.В.
ПІ-59, ПІ-60, ПІ-61
Дискретні структури
Лекція, ауд. 250
Кравченко С.М.
Дискретні структури
Лабораторна, ауд. ОЦ 108-а
Кравченко С.М.
КІ-4, ПІ-59, ПІ-60, ПІ-61, ІПЗК-19-1, КБ-2-1, КБ-2-2, КБК-19-1
Інтернет-програмування
Лекція, ауд. 334
Морозов А.В.
ПІ-59, ПІ-60, ПІ-61, КІ-4, КБ-1
Програмування мовою Python
Лекція, ауд. 316
Оринчак І.А.
Іноземна мова
Практика, ауд. 137
Фурсова Л.І.
КІ-4, ПІ-59, ПІ-60, ПІ-61, ІПЗК-19-1, КБ-2-1, КБ-2-2, КБК-19-1
Операційні системи
Лекція, ауд. 316
Головня О.С.
КІ-4, ПІ-59, ПІ-60, ПІ-61, ІПЗК-19-1, КБ-2-1, КБ-2-2, КБК-19-1
Інтернет-програмування
Лекція, ауд. 334
Морозов А.В.
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзaл
Шелесько С.П.
15:00-16:20
Операційні системи
Лабораторна, ауд. ОЦ 102
Головня О.С.
КІ-4, ПІ-59, ПІ-60, ПІ-61, ІПЗК-19-1, КБ-2-1, КБ-2-2, КБК-19-1
Інтернет-програмування
Лекція, ауд. 334
Морозов А.В.
Програмування мовою Python
Лабораторна, ауд. ОЦ 101-с
Оринчак І.А.
КІ-4, ПІ-59, ПІ-60, ПІ-61, ІПЗК-19-1, КБ-2-1, КБ-2-2, КБК-19-1
Інтернет-програмування
Лекція, ауд. 334
Морозов А.В.
ПІ-59, ПІ-60, ПІ-61
Системне програмування
Лекція, ауд. 334
Власенко О.В.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФІКТН.М. Лобанчикова