МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІI семестр 2019-2020 навчального року
для студентів факультету інформаційно-комп'ютерних технологій денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
“20” січня 2020 р.
Час 3 курс, академічна група ПІ-58
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50

Вибіркова дисципліна
за окремим розкладом, ауд. за окремим розкладом

ПІ-56, ПІ-57, ПІ-58
Аналіз вимог до ПЗ
Лекція, ауд. 250
Єфремов Ю.М.

Вибіркова дисципліна
за окремим розкладом, ауд. за окремим розкладом

ПІ-58[2]
Математичні методи дослідження операцій
Лабораторна, ауд. ОЦ 103-а
Скачков В.О.

Вибіркова дисципліна
за окремим розкладом, ауд. за окремим розкладом

ПІ-58[1]
Безпека програм та даних
Лабораторна, ауд. ОЦ 103
Сіденко В.П.
ПІ-58[2]
Математичні методи дослідження операцій
Лабораторна, ауд. ОЦ 103-а
Скачков В.О.

Вибіркова дисципліна
за окремим розкладом, ауд. за окремим розкладом

10:00-11:20
ПІ-56, ПІ-57, ПІ-58
Математичні методи дослідження операцій
Лекція, ауд. 250
Яремчук С.І.
ПІ-56, ПІ-57, ПІ-58
Безпека програм та даних
Лекція, ауд. 316
Сіденко В.П.
Проектування інтерфейсів програмного забезпечення
Лабораторна, ауд. ОЦ 102
Грабар О.І.
Розробка додатків засобами Node.JS
Лабораторна, ауд. ОЦ 103
Кузьменко О.В.
ПІ-58[2]
Математичні методи дослідження операцій
Лабораторна, ауд. ОЦ 103-а
Скачков В.О.
ПІ-56, ПІ-57, ПІ-58
Математичні методи дослідження операцій
Лекція, ауд. 250
Яремчук С.І.
ПІ-58[1]
Безпека програм та даних
Лабораторна, ауд. ОЦ 103
Сіденко В.П.
ПІ-58[2]
Математичні методи дослідження операцій
Лабораторна, ауд. ОЦ 103-а
Скачков В.О.
ПІ-56, ПІ-57, ПІ-58
Проектування інтерфейсів програмного забезпечення
Лекція, ауд. 244
Грабар О.І.
ПІ-56, ПІ-57, ПІ-58
Розробка додатків засобами Node.JS
Лекція, ауд. 250
Кузьменко О.В.
ПІ-56, ПІ-57, ПІ-58
Теорія систем та системний аналіз
Лекція, ауд. 250
Подчашинський Ю.О.
11:40-13:00
ПІ-58[1]
Англійська мова (за професійним спрямуванням)
Практика, ауд. 320
Крушинська Н.І.
ПІ-58[2]
Безпека програм та даних
Лабораторна, ауд. ОЦ 101-с
Лугових О.О.
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спoртзал
Острогляд А.Є.
ПІ-58[1]
Теорія систем та системний аналіз
Лабораторна, ауд. 226
Подчашинський Ю.О.
ПІ-58[2]
Теорія систем та системний аналіз
Лабораторна, ауд. 111-б
Скачков В.О.
ПІ-58[1]
Математичні методи дослідження операцій
Лабораторна, ауд. ОЦ 103-а
Яремчук С.І.
ПІ-58[2]
Аналіз вимог до ПЗ
Лабораторна, ауд. 230
Єфремов Ю.М.
Проектування інтерфейсів програмного забезпечення
Лабораторна, ауд. ОЦ 101-а
Грабар О.І.
Розробка додатків засобами Node.JS
Лабораторна, ауд. ОЦ 101-с
Кузьменко О.В.
ПІ-56, ПІ-57, ПІ-58
Математичні методи дослідження операцій
Лекція, ауд. 250
Яремчук С.І.
13:30-14:50
ПІ-58[2]
Безпека програм та даних
Лабораторна, ауд. ОЦ 101-с
Лугових О.О.
ПІ-58[1]
Математичні методи дослідження операцій
Лабораторна, ауд. ОЦ 103-а
Яремчук С.І.
ПІ-56, ПІ-57, ПІ-58
Математичні методи дослідження операцій
Лекція, ауд. 250
Яремчук С.І.
ПІ-58[1]
Математичні методи дослідження операцій
Лабораторна, ауд. ОЦ 103-а
Яремчук С.І.
ПІ-58[2]
Аналіз вимог до ПЗ
Лабораторна, ауд. 230
Єфремов Ю.М.
Проектування інтерфейсів програмного забезпечення
Лабораторна, ауд. ОЦ 101-а
Грабар О.І.
Розробка додатків засобами Node.JS
Лабораторна, ауд. ОЦ 101-с
Кузьменко О.В.
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спoртзaл
Острогляд А.Є.
15:00-16:20
ПІ-58[2]
Англійська мова (за професійним спрямуванням)
Практика, ауд. 406
Колодій-Загільська О.А.
ПІ-58[1]
Математичні методи дослідження операцій
Лабораторна, ауд. ОЦ 103-а
Яремчук С.І.
ПІ-58[1]
Англійська мова (за професійним спрямуванням)
Практика, ауд. 415
Крушинська Н.І.
ПІ-58[1]
Аналіз вимог до ПЗ
Лабораторна, ауд. 232
Сергутін С.О.
ПІ-58[2]
Англійська мова (за професійним спрямуванням)
Практика, ауд. 409
Колодій-Загільська О.А.
16:30-17:50
ПІ-58[1]
Аналіз вимог до ПЗ
Лабораторна, ауд. 232
Сергутін С.О.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФІКТН.М. Лобанчикова