МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів Факультету бізнесу та сфери обслуговування денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час 3 курс, академічна група ОО-3
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
ОО-3, ОО-4К
Організація обліку
Лекція, ауд. 312
Лайчук Світлана Михайлівна
ОО-3, ОО-4К
Облік зовнішньоекономічної діяльності
Лекція, ауд. 301
Жиглей Ірина Вікторівна
ГГ-26, ГГ-27К, ЕО-38, РР-47, РР-48К, ТЗНС-38, ТЗНС-39К, БІ-21, КБ-2, КІ-4, ПІ-59, ПІ-60, ПІ-61, ТР-14, ІПЗК-19-1, КБК-19-1, ААГ-20, АТ-27, МТ-1, МТК-1, ПМ-139, ТРТ-4, ПД-1, ПД-2, ПУА-3, ЕК-2, МЕ-4, МО-62, ОО-3, ПВ-3, ТЗ-5, ФБС-3, ЕК-2К, МО-62к, ПВ-5к, ФБС-4К, ОО-4К, П-2К
Вибіркова дисципліна
Лекція, ауд. Інд.граф.1
За вибором 1
ОО-3, ОО-4К
Облік зовнішньоекономічної діяльності
Лекція, ауд. 306
Жиглей Ірина Вікторівна
ОО-3, ОО-4К
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Лабораторна, ауд. 421
Сивак Олена Борисівна
ОО-3, ОО-4К
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)
Практика, ауд. 132
Чижевська Людмила Віталіївна
ГГ-26, ГГ-27К, ЕО-38, РР-47, РР-48К, ТЗНС-38, ТЗНС-39К, БІ-21, КБ-2, КІ-4, ПІ-59, ПІ-60, ПІ-61, ТР-14, ІПЗК-19-1, КБК-19-1, ААГ-20, АТ-27, МТ-1, МТК-1, ПМ-139, ТРТ-4, ПД-1, ПД-2, ПУА-3, ЕК-2, МЕ-4, МО-62, ОО-3, ПВ-3, ТЗ-5, ФБС-3, ЕК-2К, МО-62к, ПВ-5к, ФБС-4К, ОО-4К, П-2К
Вибіркова дисципліна
Практика, ауд. Інд.граф.1
За вибором 1
10:00-11:20
ОО-3, ОО-4К
Управлінський облік
Лекція, ауд. 248
Лаговська Олена Адамівна
ОО-3, ОО-4К
Управлінський облік
Практика, ауд. 225
Лаговська Олена Адамівна
ОО-3, ОО-4К
Облік зовнішньоекономічної діяльності
Практика, ауд. 415
Жиглей Ірина Вікторівна
ОО-3, ОО-4К
Організація обліку
Практика, ауд. 138
Лайчук Світлана Михайлівна
ОО-3, ОО-4К
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал (4)
Острогляд Андрій Євгенійович
ОО-3, ОО-4К
Управлінський облік
Лекція, ауд. 430
Лаговська Олена Адамівна
ОО-3, ОО-4К
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)
Лекція, ауд. 432
Чижевська Людмила Віталіївна
ОО-3, ОО-4К
Облік зовнішньоекономічної діяльності
Практика, ауд. 238
Жиглей Ірина Вікторівна
11:40-13:00
ОО-3, ОО-4К
Управлінський облік
Практика, ауд. 409
Лаговська Олена Адамівна
ОО-3, ОО-4К
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)
Практика, ауд. 423
Чижевська Людмила Віталіївна
ТР-14, ОО-3
Польська мова (вибіркова дисципліна)
Практика, ауд. 310
Хоменко Ганна Юріївна
ОО-3, ОО-4К
Організація обліку
Практика, ауд. 221
Лайчук Світлана Михайлівна
ОО-3, ОО-4К
Організація обліку
Лекція, ауд. 422
Лайчук Світлана Михайлівна
13:30-14:50
ОО-3, ОО-4К
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)
Лекція, ауд. 244
Чижевська Людмила Віталіївна
ОО-3, ОО-4К
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал (2)
Острогляд Андрій Євгенійович
ОО-3, ОО-4К
Управлінський облік
Практика, ауд. 301
Лаговська Олена Адамівна
15:00-16:20
ОО-3, ОО-4К
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Лабораторна, ауд. 423
Сивак Олена Борисівна
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФБСОГ.М. Тарасюк