МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Р О З К Л А Д
занять на II семестр 2018-2019 навчального року
для студентів факультету обліку і фінансів денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
“28” січня 2019 р.
Час 1 курс, академічна група ОО-3
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
Вступ до бізнесу, обліку і оподаткування
Практика, ауд. 233
Хоменко Г.Ю.
ОО-3, ОО-2К
Статистика
Практика, ауд. 423
Іваненко В.О.
Вища математика
Практика, ауд. 311
Прилипко О.І.
Мікроекономіка
Практика, ауд. 315
Кучменко В.О.
Іноземна мова
Практика, ауд. 325
Сивак О.Б.
ОО-3, ОО-2К
Статистика
Практика, ауд. 432
Іваненко В.О.
Мікроекономіка
Практика, ауд. 137
Кучменко В.О.
ФБС-3, ОО-2К, ОО-3
Статистика
Лекція, ауд. 316
Іваненко В.О.
Соціологія
Практика, ауд. 227
Кругляк М. Е.
10:00-11:20
Фінанси, гроші і кредит
Практика, ауд. 225
Петрук О.М.
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Практика, ауд. 325
Жиглей І.В.
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Практика, ауд. 225
Жиглей І.В.
ПУА-3, МЕ-4, ФБС-3, ОО-3
Соціологія
Лекція, ауд. 250
Кругляк М. Е.
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Лекція, ауд. 238
Жиглей І.В.
ФБС-3, ФБС-2К, МЕ-4, ОО-3
Мікроекономіка
Лекція, ауд. 334
Травін В.В.
ПУА-3, МЕ-4, ФБС-3, ОО-3
Вища математика
Лекція, ауд. 401
Давидчук С.П.
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Практика, ауд. 317
Жиглей І.В.
Іноземна мова
Практика, ауд. 411
Сивак О.Б.
Вища математика
Практика, ауд. 323
Прилипко О.І.
11:40-13:00
ОО-3, ОО-1
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал
Остапенко О.Л.
Іноземна мова
Практика, ауд. 414
Сивак О.Б.
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Практика, ауд. 325
Жиглей І.В.
МЕ-4, ОО-3
Фінанси, гроші і кредит
Лекція, ауд. 334
Петрук О.М.
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Лекція, ауд. 238
Жиглей І.В.
ОО-3, ОО-1
Фізичне виховання
Практика, ауд. Cпортзал
Остапенко О.Л.
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Практика, ауд. 221
Жиглей І.В.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФОФО.А. Лаговська