МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів Факультету бізнесу та сфери обслуговування денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час 1 курс, академічна група ООМ-7
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
Інтелектуальна власність
Лекція, ауд. 406
Легенчук С.Ф.
Податкове планування на підприємстві
Лекція, ауд. 250
Лозинський Д.Л.
Фінансовий облік та професійна етика бухгалтера
Лекція, ауд. 423
Чижевська Л.В.
10:00-11:20
МСФЗ та МСБОДС
Практика, ауд. 319
Чижевська Л.В.
ТЗ-3М, ООМ-7
Соціальна відповідальність
Лекція, ауд. 248
Жиглей І.В.
МСФЗ та МСБОДС
Лекція, ауд. 406
Чижевська Л.В.
МСФЗ та МСБОДС
Практика, ауд. 317
Чижевська Л.В.
Податкове планування на підприємстві
Практика, ауд. 221
Лозинський Д.Л.
Корпоративні інформаційні системи
Лабораторна, ауд. 333-б
Городиський М.П.
11:40-13:00
Методика викладання облікових дисциплін
Практика, ауд. 409
Чижевська Л.В.
ООМ-7, ТЗ-3М
Соціальна відповідальність
Практика, ауд. 244
Жиглей І.В.
Мікроекономіка ІІ
Практика, ауд. 317
Травін В.В.
МСФЗ та МСБОДС
Лекція, ауд. 248
Чижевська Л.В.
Корпоративні інформаційні системи
Лекція, ауд. 423
Городиський М.П.
Методика викладання облікових дисциплін
Лекція, ауд. 428
Чижевська Л.В.
13:30-14:50
Фінансовий облік та професійна етика бухгалтера
Практика, ауд. 417
Чижевська Л.В.
Інтелектуальна власність
Практика, ауд. 319
Захаров Д.М.
Мікроекономіка ІІ
Лекція, ауд. 317
Травін В.В.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФБСОГ.М. Тарасюк