МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час 1 курс, академічна група МТ-2
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
10:00-11:20
Фізичне виховання
Практика, ауд. Cпортзал
Бабій В.Д.
11:40-13:00
ТР-19-1, МТ-2, АТ-28, АТ-29
Вища математика
Лекція, ауд. 334
Прилипко О.І.
Комп’ютерні технології та програмування
Лабораторна, ауд. 240
Добржанський О.О.
Теорія електричних сигналів та кіл
Практика, ауд. 115
Каргополова Н.П.
Хімія
Лекція, ауд. 403
Скиба Г.В.
Теорія електричних сигналів та кіл
Лабораторна, ауд. 115
Каргополова Н.П.
13:30-14:50
Хімія
Лабораторна, ауд. 403
Скиба Г.В.
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал
Бабій В.Д.
Хімія
Лекція, ауд. 403
Скиба Г.В.
Комп’ютерні технології та програмування
Лабораторна, ауд. 240
Добржанський О.О.
ТР-19-1, МТ-2, АТ-28, АТ-29
Вища математика
Лекція, ауд. 334
Прилипко О.І.
Теорія електричних сигналів та кіл
Лекція, ауд. 132
Каргополова Н.П.
Іноземна мова
Практика, ауд. 415
Фурсова Л.І.
МТ-2, АТ-28, АТ-29
Комп’ютерні технології та програмування
Лекція, ауд. 250
Добржанський О.О.
15:00-16:20
Комп’ютерні технології та програмування
Лабораторна, ауд. 240
Добржанський О.О.
Українська мова професійного спрямування
Практика, ауд. 319
Саннікова С. Б.
Інженерна та комп’ютерна графіка
Лекція, ауд. 428
Подчашинський Ю.О.
Інженерна та комп’ютерна графіка
Лабораторна, ауд. 226
Лугових О.О.
Вища математика
Практика, ауд. 424
Прилипко О.І.
Українська мова професійного спрямування
Практика, ауд. 317
Саннікова С. Б.
Вища математика
Практика, ауд. 428
Прилипко О.І.
Інженерна та комп’ютерна графіка
Лекція, ауд. 248
Подчашинський Ю.О.
16:30-17:50
Іноземна мова
Практика, ауд. 325
Фурсова Л.І.
Інженерна та комп’ютерна графіка
Лабораторна, ауд. 226
Лугових О.О.
МТ-2, АТ-28, АТ-29
Комп’ютерні технології та програмування
Лекція, ауд. 423
Добржанський О.О.
Іноземна мова
Практика, ауд. 311
Фурсова Л.І.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФКІТМРО.А. Громовий