МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Р О З К Л А Д
занять на II семестр 2018-2019 навчального року
для студентів Факультету економіки та менеджменту денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
“28” січня 2019 р.
Час 1 курс, академічна група МО-60К
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
МО-60К, МО-60
Стратегічне управління
Практика, ауд. 426
Гринів В.В.
МО-60, МО-60К
Операційний менеджмент
Лекція, ауд. 401
Жалінська І.В.
МО-61, МО-60К
Маркетинг
Лекція, ауд. 411
Рудківський О.А.
МО-60К, МО-61
Маркетинг
Практика, ауд. 415
Рудківський О.А.
МО-60, МО-60К
Теорія організацій
Лекція, ауд. 317
Жалінська І.В.
МО-61, МО-60К
Маркетинг
Лекція, ауд. 415
Рудківський О.А.
МО-60, МО-60К
Операційний менеджмент
Лекція, ауд. 409
Жалінська І.В.
МО-60К, МО-61
Маркетинг
Практика, ауд. 415
Рудківський О.А.
10:00-11:20
МО-60К, МО-60
Менеджмент
Практика, ауд. 424
Пащенко О.П.
МО-60, МО-60К
Менеджмент
Лекція, ауд. 428
Пащенко О.П.
МО-60К, МО-60
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал
Остапенко О.Л.
МО-60К, МО-60
Операційний менеджмент
Практика, ауд. 409
Жалінська І.В.
МО-60К, МО-60
Операційний менеджмент
Практика, ауд. 401
Жалінська І.В.
МО-60К, МО-60
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спoртзал
Остапенко О.Л.
МО-60, МО-60К
Стратегічне управління
Лекція, ауд. 428
Пащенко О.П.
МО-60К, МО-61
Маркетинг
Практика, ауд. 415
Рудківський О.А.
11:40-13:00
МО-60К, МО-60
Менеджмент
Практика, ауд. 428
Пащенко О.П.
МО-60К, МО-60
Теорія організацій
Практика, ауд. 317
Жалінська І.В.
МО-60, МО-60К
Теорія організацій
Лекція, ауд. 317
Жалінська І.В.
МО-60, МО-60К
Стратегічне управління
Лекція, ауд. 426
Пащенко О.П.
МО-60, МО-60К
Менеджмент
Лекція, ауд. 428
Пащенко О.П.
МО-60К, МО-60
Теорія організацій
Практика, ауд. 317
Жалінська І.В.
МО-60К, МО-60
Стратегічне управління
Практика, ауд. 426
Гринів В.В.
МО-61, МО-60К
Маркетинг
Лекція, ауд. 411
Рудківський О.А.
13:30-14:50
Іноземна мова професійного спрямування
Практика, ауд. 317
Мельниченко І.С.
МО-60К, МО-60
Стратегічне управління
Практика, ауд. 426
Гринів В.В.
МО-60К, МО-60
Операційний менеджмент
Практика, ауд. 401
Жалінська І.В.
Іноземна мова професійного спрямування
Практика, ауд. 323
Мельниченко І.С.
МО-60К, МО-60
Менеджмент
Практика, ауд. 424
Пащенко О.П.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
В.о. декана ФЕМГ.М. Тарасюк