МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів Факультету бізнесу та сфери обслуговування денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час 1 курс, академічна група МОМ-19
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
Менеджмент організацій
Практика, ауд. 426
Осовський О.А.
Менеджмент організацій
Лекція, ауд. 426
Осовський О.А.
Проектування логістичних систем
Лекція, ауд. 137
Рудківський О.А.
Проектування логістичних систем
Практика, ауд. 401
Рудківський О.А.
Менеджмент організацій
Практика, ауд. 426
Осовський О.А.
10:00-11:20
Публічне адміністрування
Практика, ауд. 426
Бурачек І.В.
Управління змінами
Практика, ауд. 311
Пащенко О.П.
Публічне адміністрування
Лекція, ауд. 238
Бурачек І.В.
ГГ-23М, МОМ-19
Іноземна мова професійного спрямування
Практика, ауд. 306
Могельницька Л.Ф.
Управління змінами
Практика, ауд. 426
Пащенко О.П.
11:40-13:00
ГГ-23М, МОМ-19
Іноземна мова професійного спрямування
Практика, ауд. 306
Могельницька Л.Ф.
Менеджмент ЗЕД
Практика, ауд. 311
Бурачек І.В.
Інтелектуальна власність
Практика, ауд. 414
Захаров Д.М.
Креативний менеджмент
Лекція, ауд. 426
Давидюк Ю.В.
13:30-14:50
Креативний менеджмент
Практика, ауд. 428
Давидюк Ю.В.
Управління змінами
Лекція, ауд. 137
Пащенко О.П.
Інтелектуальна власність
Лекція, ауд. 406
Захаров Д.М.
Менеджмент ЗЕД
Лекція, ауд. 334
Бурачек І.В.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФБСОГ.М. Тарасюк