МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Р О З К Л А Д
занять на II семестр 2018-2019 навчального року
для студентів факультету обліку і фінансів денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
“28” січня 2019 р.
Час 3 курс, академічна група МЕ-2
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
Міжнародні економічні відносини
Практика, ауд. 225
Бондарчук В.В.
Міжнародна торгівля
Практика, ауд. 225
Шиманська К.В.
Міжнародна економічна діяльність України
Лекція, ауд. 221
Шиманська К.В.
Міжнародна торгівля
Практика, ауд. 225
Шиманська К.В.
Міжнародна економічна діяльність України
Лекція, ауд. 244
Шиманська К.В.
Міжнародна економічна діяльність України
Практика, ауд. 221
Шиманська К.В.
Міжнародні економічні відносини
Лекція, ауд. 227
Бондарчук В.В.
Фізичне виховання
Практика, ауд. Cпортзал
Остапенко О.Л.
10:00-11:20
Іноземна мова професійного спрямування
Практика, ауд. 317
Колодій О.А.
Іноземна мова професійного спрямування (друга)
Практика, ауд. 319
Ксендзук В.В.
Міжнародні економічні відносини
Лекція, ауд. 221
Бондарчук В.В.
Міжнародна торгівля
Лекція, ауд. 227
Шиманська К.В.
Міжнародна торгівля
Лекція, ауд. 244
Шиманська К.В.
Міжнародні економічні відносини
Практика, ауд. 227
Бондарчук В.В.
Міжнародна торгівля
Практика, ауд. 225
Шиманська К.В.
Валютне регулювання / Валютна політика
Практика, ауд. 311
Новак О.С.
11:40-13:00
Валютне регулювання / Валютна політика
Лекція, ауд. 421
Новак О.С.
Міжнародна економічна діяльність України
Практика, ауд. 319
Шиманська К.В.
Міжнародна економічна діяльність України
Практика, ауд. 221
Шиманська К.В.
Фізичне виховання
Практика, ауд. Споpтзал
Остапенко О.Л.
Міжнародні економічні відносини
Практика, ауд. 221
Бондарчук В.В.
Іноземна мова професійного спрямування
Практика, ауд. 428
Колодій О.А.
Іноземна мова професійного спрямування (друга)
Практика, ауд. 424
Ксендзук В.В.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФОФО.А. Лаговська