МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів факультету інформаційно-комп'ютерних технологій денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час 1 курс, академічна група КІ-19-1
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
КІ-19-1[1]
Математичний аналіз
Лабораторна, ауд. 430
Семенець С.П.
КІ-19-1[1]
Фізика (вибрані розділи)
Лабораторна, ауд. 322
Головня Р.М.
10:00-11:20
КІ-19-1, КБ-19-1, КБ-19-2
Об'єктно-орієнтоване програмування
Лекція, ауд. 334
Левківський В.Л.
КІ-19-1[1]
Фізика (вибрані розділи)
Лабораторна, ауд. 322
Головня Р.М.
КІ-19-1, КБ-19-1, КБ-19-2
Фізика (вибрані розділи)
Лекція, ауд. 401
Москвін П.П.
11:40-13:00
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал
Цуд І.В.
КІ-19-1, КБ-19-1, КБ-19-2
Математичний аналіз
Лекція, ауд. 401
Семенець С.П.
КІ-19-1, КБ-19-1, КБ-19-2
Об'єктно-орієнтоване програмування
Лекція, ауд. 250
Левківський В.Л.
Теорія електричних і магнітних кіл
Практика, ауд. 132
Коренівська О.Л.
КІ-19-1[1]
Об'єктно-орієнтоване програмування
Лабораторна, ауд. ОЦ 107-а
Сергутін С.О.
КІ-19-1[2]
Web-технології. Ч.1
Лабораторна, ауд. ОЦ 107
Чижмотря О.Г.
КІ-19-1[1]
Web-технології. Ч.1
Лабораторна, ауд. ОЦ 104
Болотіна В.В.
КІ-19-1[2]
Фізика (вибрані розділи)
Лабораторна, ауд. 322
Головня Р.М.
Українська мова професійного спрямування
Практика, ауд. 414
Литвинчук О. В.
КІ-19-1, КБ-19-1, КБ-19-2
Математичний аналіз
Лекція, ауд. 401
Семенець С.П.
13:30-14:50
Українська мова професійного спрямування
Практика, ауд. 238
Литвинчук О. В.
КІ-19-1, КБ-19-1, КБ-19-2
Теорія електричних і магнітних кіл
Лекція, ауд. 250
Коренівська О.Л.
КІ-19-1[1]
Іноземна мова
Практика, ауд. 415
Шадура В.А.
КІ-19-1[2]
Іноземна мова
Практика, ауд. 319
Бондаренко К.С.
КІ-19-1[1]
Об'єктно-орієнтоване програмування
Лабораторна, ауд. ОЦ 107-а
Сергутін С.О.
КІ-19-1[2]
Web-технології. Ч.1
Лабораторна, ауд. ОЦ 107
Чижмотря О.Г.
КІ-19-1[1]
Web-технології. Ч.1
Лабораторна, ауд. ОЦ 104
Болотіна В.В.
КІ-19-1[2]
Фізика (вибрані розділи)
Лабораторна, ауд. 322
Головня Р.М.
КІ-19-1, КБ-19-1, КБ-19-2
Об'єктно-орієнтоване програмування
Лекція, ауд. 334
Левківський В.Л.
КІ-19-1, КБ-19-1, КБ-19-2
Теорія електричних і магнітних кіл
Лекція, ауд. 401
Коренівська О.Л.
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал
Цуд І.В.
15:00-16:20
КІ-19-1[1]
Іноземна мова
Практика, ауд. 424
Шадура В.А.
КІ-19-1[2]
Іноземна мова
Практика, ауд. 414
Бондаренко К.С.
КІ-19-1, КБ-19-1, КБ-19-2
Фізика (вибрані розділи)
Лекція, ауд. 401
Москвін П.П.
КІ-19-1[2]
Математичний аналіз
Лабораторна, ауд. 428
Семенець С.П.
КІ-19-1[1]
Об'єктно-орієнтоване програмування
Лабораторна, ауд. ОЦ 107-а
Сергутін С.О.
КІ-19-1[2]
Об'єктно-орієнтоване програмування
Лабораторна, ауд. ОЦ 103
Чижмотря О.В.
КІ-19-1[1]
Іноземна мова
Практика, ауд. 319
Шадура В.А.
КІ-19-1[2]
Іноземна мова
Практика, ауд. 415
Бондаренко К.С.
КІ-19-1[1]
Математичний аналіз
Лабораторна, ауд. 428
Семенець С.П.
КІ-19-1[2]
Теорія електричних і магнітних кіл
Лабораторна, ауд. 115
Бенедицький В.Б.
КІ-19-1[2]
Математичний аналіз
Лабораторна, ауд. 428
Семенець С.П.
КІ-19-1[1]
Теорія електричних і магнітних кіл
Лабораторна, ауд. 115
Бенедицький В.Б.
КІ-19-1[2]
Об'єктно-орієнтоване програмування
Лабораторна, ауд. ОЦ 107-а
Чижмотря О.В.
16:30-17:50
КІ-19-1, КБ-19-1, КБ-19-2
Web-технології. Ч.1
Лекція, ауд. 334
Морозов А.В.
КІ-19-1, КБ-19-1, КБ-19-2
Web-технології. Ч.1
Консультація, ауд. 334
Морозов А.В.
КІ-19-1[1]
Об'єктно-орієнтоване програмування
Лабораторна, ауд. ОЦ 107-а
Сергутін С.О.
КІ-19-1[2]
Об'єктно-орієнтоване програмування
Лабораторна, ауд. ОЦ 103
Чижмотря О.В.
КІ-19-1, КБ-19-1, КБ-19-2
Web-технології. Ч.1
Консультація, ауд. 334
Морозов А.В.
КІ-19-1, КБ-19-1, КБ-19-2
Web-технології. Ч.1
Лекція, ауд. 334
Морозов А.В.
КІ-19-1[2]
Об'єктно-орієнтоване програмування
Лабораторна, ауд. ОЦ 107-а
Чижмотря О.В.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФІКТН.М. Лобанчикова