МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів Факультету бізнесу та сфери обслуговування денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час 1 курс, академічна група ЕПМ-17
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
Управління людськими ресурсами та кадрове діловодство
Практика, ауд. 315
Ткачук В.О.
ЕПМ-17, ПВМ-4
Конкурентоспроможність виробника
Практика, ауд. 415
Ткачук Г.Ю.
Управління потенціалом підприємства 2
Практика, ауд. 417
Орлова К.Є.
10:00-11:20
Управління потенціалом підприємства 2
Практика, ауд. 317
Орлова К.Є.
ЕПМ-17, ПВМ-4
Прогнозування та аналіз економічних процесів
Практика, ауд. 319
Світлишин І.І.
Управління потенціалом підприємства 2
Лекція, ауд. 319
Орлова К.Є.
ПВМ-4, ЕПМ-17
Прогнозування та аналіз економічних процесів
Лекція, ауд. 319
Світлишин І.І.
ЕПМ-17, ПВМ-4
Дослідження ринку
Практика, ауд. 426
Юшкевич О.О.
Управління людськими ресурсами та кадрове діловодство
Практика, ауд. 319
Ткачук В.О.
11:40-13:00
Управління людськими ресурсами та кадрове діловодство
Лекція, ауд. 225
Ткачук В.О.
ПВМ-4, ЕПМ-17
Дослідження ринку
Лекція, ауд. 317
Юшкевич О.О.
ПВМ-4, ЕПМ-17
Конкурентоспроможність виробника
Лекція, ауд. 319
Ткачук Г.Ю.
ПВМ-4, ЕПМ-17
Конкурентоспроможність виробника
Лекція, ауд. 319
Ткачук Г.Ю.
ЕПМ-17, ПВМ-4
Прогнозування та аналіз економічних процесів
Практика, ауд. 238
Світлишин І.І.
ЕПМ-17, ПВМ-4
Конкурентоспроможність виробника
Практика, ауд. 301
Ткачук Г.Ю.
13:30-14:50
Управління проектами та грантрайтинг
Практика, ауд. 417
Богоявленська Ю.В.
Управління проектами та грантрайтинг
Лекція, ауд. 317
Богоявленська Ю.В.
Управління проектами та грантрайтинг
Практика, ауд. 426
Богоявленська Ю.В.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФБСОГ.М. Тарасюк