МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів гірничо-екологічного факультету денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час 1 курс, академічна група ЕО-39
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
ТЗНС-39, ЕО-39
Біологія
Лекція, ауд. 318
Уваєва О.І.
ЕО-39, ТЗНС-39
Біологія
Практика, ауд. 318
Уваєва О.І.
Інформатика і системологія
Лабораторна, ауд. ОЦ 103
Лисенко А.В.
Іноземна мова
Практика, ауд. 301
Суховецька С.В.
Іноземна мова
Практика, ауд. 317
Суховецька С.В.
Геологія з основами геоморфології
Лабораторна, ауд. 310
Остафійчук Н.М.
ЕО-39, ТЗНС-39
Розвиток комунікаційних навичок
Практика, ауд. 221
Суходольська А.С.
10:00-11:20
Іноземна мова
Практика, ауд. 311
Суховецька С.В.
ЕО-39, ТЗНС-39
Вступ до фаху
Практика, ауд. 409
Єльнікова Т.О.
Загальна екологія
Лабораторна, ауд. 1-П
Вінічук М.М.
Інформатика і системологія
Лабораторна, ауд. ОЦ 103
Лисенко А.В.
ТЗНС-39, ЕО-39
Гідрологія
Лекція, ауд. 318
Єльнікова Т.О.
РР-48, ЕО-39, ТЗНС-39, ГГ-27
Розвиток комунікаційних навичок
Лекція, ауд. 334
Богоявленська Ю.В.
ТЗНС-39, ЕО-39
Біологія
Лекція, ауд. 312
Уваєва О.І.
Геологія з основами геоморфології
Лабораторна, ауд. 310
Остафійчук Н.М.
ТЗНС-39, ЕО-39
Загальна екологія
Лекція, ауд. 2-П
Вінічук М.М.
11:40-13:00
ТЗНС-39, ЕО-39
Геологія з основами геоморфології
Лекція, ауд. 312
Підвисоцький В.Т.
ЕО-39, ТЗНС-39
Гідрологія
Практика, ауд. 318
Єльнікова Т.О.
Загальна екологія
Лабораторна, ауд. 1-П
Вінічук М.М.
ЕО-39, ТЗНС-39
Загальна екологія
Практика, ауд. 2-П
Вінічук М.М.
ЕО-39, ТЗНС-39
Фізичне виховання
Практика, ауд. Cпортзал
Петренко В.І.
Біологія
Лабораторна, ауд. 403-а
Уваєва О.І.
ЕО-39, ТЗНС-39
Фізичне виховання
Практика, ауд. Cпортзал
Петренко В.І.
ТЗНС-39, ЕО-39
Гідрологія
Лекція, ауд. 318
Єльнікова Т.О.
ЕО-39, ТЗНС-39
Вступ до фаху
Практика, ауд. 409
Єльнікова Т.О.
13:30-14:50
Біологія
Лабораторна, ауд. 403-а
Уваєва О.І.
ТЗНС-39, ЕО-39
Вступ до фаху
Лекція, ауд. 5-П
Єльнікова Т.О.
ЕО-39, ТЗНС-39
Гідрологія
Практика, ауд. 5-П
Єльнікова Т.О.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ГЕФВ.В. Котенко