МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів гірничо-екологічного факультету денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час 2 курс, академічна група ЕО-38, ЕО-39к
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
ЕО-38, ЕО-39К, ТЗНС-38, ТЗНС-39К
Іноземна мова
Практика, ауд. 301
Захарчук В.О.
ЕО-38, ЕО-39К, ТЗНС-38, ТЗНС-39К
Іноземна мова
Практика, ауд. 315
Захарчук В.О.
ЕО-38, ЕО-39К, ТЗНС-38, ТЗНС-39К
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спoртзал
Петренко В.І.
ЕО-38, ЕО-39К, ТЗНС-38, ТЗНС-39К
Політологія
Практика, ауд. 430
Загурська-Антонюк В.Ф.
ЕО-38, ЕО-39К
Ландшафтна екологія
Практика, ауд. 1-П
Давидова І.В.
ЕО-38, ЕО-39К, ТЗНС-38, ТЗНС-39К
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал
Петренко В.І.
ТЗНС-38, ТЗНС-39К, ЕО-38, ЕО-39К
Екологічна токсикологія
Лекція, ауд. 318
Курбет Т.В.
ЕО-38, ЕО-39К, ТЗНС-38, ТЗНС-39К
Екологічна токсикологія
Практика, ауд. 403
Курбет Т.В.
ЕО-38, ЕО-39К, ТЗНС-38, ТЗНС-39К
Політологія
Практика, ауд. 424
Загурська-Антонюк В.Ф.
ЕО-38, ЕО-39К, ТЗНС-38, ТЗНС-39К
Іноземна мова
Практика, ауд. 301
Захарчук В.О.
10:00-11:20
ТЗНС-38, ТЗНС-39К, ЕО-38, ЕО-39К
Оцінка впливу на довкілля
Лекція, ауд. 318
Коцюба І.Г.
ТЗНС-38, ТЗНС-39К, ЕО-38, ЕО-39К, БІ-21
Гігієна і фізіологія людини
Лекція, ауд. 403-а
Шелест З.М.
ЕО-38, ЕО-39К
Гігієна і фізіологія людини
Лабораторна, ауд. 403-а
Шелест З.М.
ТЗНС-38, ТЗНС-39К, ЕО-38, ЕО-39К
Екологічна токсикологія
Лекція, ауд. 403-а
Курбет Т.В.
ЕО-38, ЕО-39К, ТЗНС-38, ТЗНС-39К
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
Практика, ауд. 301
Кірейцева Г.В.
ТЗНС-38, ТЗНС-39К, ЕО-38, ЕО-39К
Оцінка впливу на довкілля
Лекція, ауд. 318
Коцюба І.Г.
ЕО-38, ЕО-39К, ТЗНС-38, ТЗНС-39К
Оцінка впливу на довкілля
Практика, ауд. 318
Коцюба І.Г., Мельник В.В.
ЕО-38, ЕО-39К
Ландшафтна екологія
Практика, ауд. 2-П
Давидова І.В.
РР-47, РР-48К, ЕО-38, ЕО-39К, ТЗНС-38, ТЗНС-39К, ГГ-26, ГГ-27К
Політологія
Лекція, ауд. 316
Загурська-Антонюк В.Ф.
ЕО-38, ЕО-39К, ТЗНС-38, ТЗНС-39К
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
Практика, ауд. 311
Кірейцева Г.В.
11:40-13:00
ЕО-38, ЕО-39К, ТЗНС-38, ТЗНС-39К
Оцінка впливу на довкілля
Практика, ауд. 318
Коцюба І.Г., Мельник В.В.
ЕО-38, ЕО-39К, ТЗНС-38, ТЗНС-39К
Оцінка впливу на довкілля
Практика, ауд. 403-а
Коцюба І.Г., Мельник В.В.
ЕО-38, ЕО-39К
Гігієна і фізіологія людини
Лабораторна, ауд. 403-а
Шелест З.М.
ЕО-38, ЕО-39К, ТЗНС-38, ТЗНС-39К
Екологічна токсикологія
Практика, ауд. 403-а
Курбет Т.В.
ТЗНС-38, ТЗНС-39К, ЕО-38, ЕО-39К
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
Лекція, ауд. 312
Кірейцева Г.В.
ЕО-38, ЕО-39К, ТЗНС-38, ТЗНС-39К
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
Практика, ауд. 311
Кірейцева Г.В.
ЕО-38, ЕО-39К
Ландшафтна екологія
Лекція, ауд. 1-П
Давидова І.В.
ТЗНС-38, ТЗНС-39К, ЕО-38, ЕО-39К, БІ-21
Гігієна і фізіологія людини
Лекція, ауд. 403-а
Шелест З.М.
ТЗНС-38, ТЗНС-39К, ЕО-38, ЕО-39К
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
Лекція, ауд. 318
Кірейцева Г.В.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ГЕФВ.В. Котенко