МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Р О З К Л А Д
занять на II семестр 2018-2019 навчального року
для студентів гірничо-екологічного факультету денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
“28” січня 2019 р.
Час 2 курс, академічна група ЕО-37, ЕО-38К
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
Ландшафтна екологія
Практика, ауд. 1-П
Давидова І.В.
Ландшафтна екологія
Лекція, ауд. 318
Давидова І.В.
ЕО-36, ТЗНС-37, ТЗНС-38К, ЕО-37, ЕО-38К
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
Практика, ауд. 403-а
Мандро Ю.Н.
ЕО-37, ЕО-38К, ТЗНС-37, ТЗНС-38К
Іноземна мова
Практика, ауд. 320
Суховецька С.В.
10:00-11:20
Гідробіологія
Лекція, ауд. 318
Єльнікова Т.О.
ЕО-36, ТЗНС-37, ТЗНС-38К, ЕО-37, ЕО-38К
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
Практика, ауд. 318
Мандро Ю.Н.
ТЗНС-37, ТЗНС-38К, ЕО-37, ЕО-38К, ЕО-36
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
Лекція, ауд. 318
Кірейцева Г.В.
ТЗНС-37, ТЗНС-38К, ЕО-37, ЕО-38К, ЕО-36
Екологічна токсикологія
Лекція, ауд. 403
Курбет Т.В.
ТЗНС-37, ТЗНС-38К, ЕО-37, ЕО-38К
Біотехнології
Лекція, ауд. 403-а
Шелест З.М.
ЕО-37, ЕО-38К, ТЗНС-37, ТЗНС-38К
Біотехнології
Практика, ауд. 403-а
Шелест З.М.
ТЗНС-37, ТЗНС-38К, ЕО-37, ЕО-38К, ЕО-36
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
Лекція, ауд. 318
Кірейцева Г.В.
ТЗНС-37, ТЗНС-38К, РР-46, ЕО-37, ЕО-38К, ГГ-25, ГГ-26К
Політологія
Лекція, ауд. 244
Муляр В. І.
ЕО-36, ТЗНС-37, ТЗНС-38К, ЕО-37, ЕО-38К
Екологічна токсикологія
Практика, ауд. 403
Курбет Т.В.
Гідробіологія
Практика, ауд. 318
Єльнікова Т.О.
11:40-13:00
Гідробіологія
Практика, ауд. 403
Єльнікова Т.О.
ЕО-36, ТЗНС-37, ТЗНС-38К, ЕО-37, ЕО-38К
Екологічна токсикологія
Практика, ауд. 318
Курбет Т.В.
ЕО-37, ЕО-38К, ТЗНС-37, ТЗНС-38К
Іноземна мова
Практика, ауд. 409
Суховецька С.В.
ЕО-37, ЕО-38К, ТЗНС-37, ТЗНС-38К
Іноземна мова
Практика, ауд. 319
Суховецька С.В.
Гідробіологія
Лекція, ауд. 318
Єльнікова Т.О.
Ландшафтна екологія
Практика, ауд. 1-П
Давидова І.В.
ТЗНС-37, ТЗНС-38К, ЕО-37, ЕО-38К, ЕО-36
Екологічна токсикологія
Лекція, ауд. 403
Курбет Т.В.
13:30-14:50
ЕО-37, ЕО-38К, ТЗНС-37, ТЗНС-38К
Біотехнології
Практика, ауд. 403-а
Шелест З.М.
ЕО-37, ЕО-38К, ТЗНС-37, ТЗНС-38К
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал
Петренко В.І.
ЕО-37, ЕО-38К, ТЗНС-37, ТЗНС-38К
Політологія
Практика, ауд. 227
Муляр В. І.
ЕО-37, ЕО-38К, ТЗНС-37, ТЗНС-38К
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал
Петренко В.І.
ЕО-37, ЕО-38К, ТЗНС-37, ТЗНС-38К
Політологія
Практика, ауд. 225
Муляр В. І.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ГЕФВ.В. Котенко