МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІI семестр 2019-2020 навчального року
для студентів гірничо-екологічного факультету денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
“20” січня 2020 р.
Час 3 курс, академічна група ЕО-37, ЕО-38К
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50

Вибіркова дисципліна
за окремим розкладом, ауд. за окремим розкладом

Фітоекологія та основи лісівництва
Лабораторна, ауд. 403-а
Курбет Т.В.

Вибіркова дисципліна
за окремим розкладом, ауд. за окремим розкладом

ЕО-37, ЕО-38К, ТЗНС-37, ТЗНС-38К
Іноземна мова професійного спрямування
Практика, ауд. 317
Суховецька С.В.

Вибіркова дисципліна
за окремим розкладом, ауд. за окремим розкладом


Вибіркова дисципліна
за окремим розкладом, ауд. за окремим розкладом

10:00-11:20
ЕО-37, ЕО-38К, ТЗНС-37, ТЗНС-38К
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спoртзал
Петренко В.І.
Фітоекологія та основи лісівництва
Лабораторна, ауд. 318
Курбет Т.В.
ЕО-37, ЕО-38К, ТЗНС-37, ТЗНС-38К, ЕО-36
Економіка природокористування
Лекція, ауд. 308
Кірейцева Г.В.
ЕО-36, ЕО-37, ЕО-38К
Економіка природокористування
Практика, ауд. 308
Кірейцева Г.В.
ЕО-37, ЕО-38К, ТЗНС-37, ТЗНС-38К
Екологічний контроль та аудит
Практика, ауд. 403-а
Кірейцева Г.В.
ТЗНС-37, ТЗНС-38К, ЕО-37, ЕО-38К
Моніторинг довкілля
Лекція, ауд. 403
Єльнікова Т.О.
Екологія людини
Практика, ауд. 403
Курбет Т.В.
ЕО-37, ЕО-38К, ТЗНС-37, ТЗНС-38К
Моніторинг довкілля
Практика, ауд. 403
Єльнікова Т.О.
11:40-13:00
ЕО-37, ЕО-38К, ТЗНС-37, ТЗНС-38К
Екологічний контроль та аудит
Практика, ауд. 403-а
Кірейцева Г.В.
Екологія людини
Практика, ауд. 403
Курбет Т.В.
ЕО-37, ЕО-38К, ТЗНС-37, ТЗНС-38К
Моніторинг довкілля
Практика, ауд. 403
Єльнікова Т.О.
ТЗНС-37, ТЗНС-38К, ЕО-37, ЕО-38К
Моніторинг довкілля
Лекція, ауд. 403
Єльнікова Т.О.
ЕО-37, ЕО-38К, ТЗНС-37, ТЗНС-38К
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спoртзaл
Петренко В.І.
Екологія людини
Лекція, ауд. 403-а
Курбет Т.В.
ЕО-36, ЕО-37, ЕО-38К
Економіка природокористування
Практика, ауд. 305
Кірейцева Г.В.
13:30-14:50
ЕО-37, ЕО-38К, ТЗНС-37, ТЗНС-38К
Екологічний контроль та аудит
Практика, ауд. 403-а
Кірейцева Г.В.
Екологія людини
Лекція, ауд. 403-а
Курбет Т.В.
ТЗНС-37, ТЗНС-38К, ЕО-37, ЕО-38К
Екологічний контроль та аудит
Лекція, ауд. 312
Кірейцева Г.В.
Екологія людини
Практика, ауд. 403-а
Курбет Т.В.
ТЗНС-37, ТЗНС-38К, ЕО-37, ЕО-38К
Екологічний контроль та аудит
Лекція, ауд. 312
Кірейцева Г.В.
Фітоекологія та основи лісівництва
Лекція, ауд. 403-а
Курбет Т.В.
ЕО-37, ЕО-38К, ТЗНС-37, ТЗНС-38К
Іноземна мова професійного спрямування
Практика, ауд. 301
Суховецька С.В.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ГЕФВ.В. Котенко