МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Р О З К Л А Д
занять на II семестр 2018-2019 навчального року
для студентів Факультету економіки та менеджменту денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
“28” січня 2019 р.
Час 1 курс, академічна група ЕК-2
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
ЕК-2, ПВ-3
Мікроекономіка
Практика, ауд. 308
Травін В.В.
ЕК-2, ПВ-3
Психологія
Практика, ауд. 227
Литвинчук О. В.
ПВ-3, ЕК-2
Міжнародна економіка
Лекція, ауд. 221
Бондарчук В.В.
Статистика
Практика, ауд. 411
Павлова С.І.
ПВ-3, ЕК-2
Міжнародна економіка
Лекція, ауд. 312
Бондарчук В.В.
Вища математика
Практика, ауд. 406
Очич В.М.
ЕК-2, УП-22К
Етика ділового спілкування
Практика, ауд. 430
Урманов Ф.Ш.
ЕК-2, ПВ-3
Мікроекономіка
Практика, ауд. 225
Травін В.В.
10:00-11:20
ПВ-3, ЕК-2
Вища математика
Лекція, ауд. 401
Бондарчук В.М.
Іноземна мова
Практика, ауд. 320
Ковальчук І.С.
ТЗ-5, ПВ-3, МО-62, ЕК-2
Психологія
Лекція, ауд. 244
Литвинчук О. В.
ЕК-2, УП-22К
Фізичне виховання
Практика, ауд. Cпортзал
Шелесько С.П.
ТЗ-5, МО-62, ПВ-3, ЕК-2
Мікроекономіка
Лекція, ауд. 334
Травін В.В.
ЕК-2, ПВ-3
Міжнародна економіка
Практика, ауд. 312
Бондарчук В.В.
Статистика
Практика, ауд. 409
Павлова С.І.
ТЗ-5, МО-62, ПВ-3, ЕК-2
Мікроекономіка
Лекція, ауд. 401
Травін В.В.
ЕК-2, УП-22К
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал
Шелесько С.П.
ПВ-3, ЕК-2
Статистика
Лекція, ауд. 414
Павлова С.І.
11:40-13:00
УП-22К, ЕК-2
Етика ділового спілкування
Лекція, ауд. 308
Урманов Ф.Ш.
ЕК-2, УП-22К
Етика ділового спілкування
Практика, ауд. 406
Урманов Ф.Ш.
ПВ-3, ЕК-2
Статистика
Лекція, ауд. 401
Павлова С.І.
Іноземна мова
Практика, ауд. 319
Ковальчук І.С.
Статистика
Практика, ауд. 230
Павлова С.І.
Іноземна мова
Практика, ауд. 320
Ковальчук І.С.
ПВ-3, ЕК-2
Вища математика
Лекція, ауд. 250
Бондарчук В.М.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
В.о. декана ФЕМГ.М. Тарасюк