МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Р О З К Л А Д
занять на II семестр 2018-2019 навчального року
для студентів гірничо-екологічного факультету денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
“28” січня 2019 р.
Час 1 курс, академічна група ГГ-26
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Практика, ауд. 409
Жалінська І.В.
Фізика
Лабораторна, ауд. 322
Рудніцький В.А.
Руйнування гірських порід та безпека вибухових робіт
Практика, ауд. 4-П
Коробійчук В.В.
РР-47, ГГ-26
Вища математика
Лекція, ауд. 401
Прилипко О.І.
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Практика, ауд. 227
Жалінська І.В.
Фізичне виховання
Практика, ауд. Споpтзал
Бабій В.Д.
Геологія
Лабораторна, ауд. 310
Остафійчук Н.М.
ТЗНС-38, РР-47, ЕО-38, ГГ-26
Історія України
Лекція, ауд. 250
Кругляк М. Е.
Руйнування гірських порід та безпека вибухових робіт
Лабораторна, ауд. 3-П
Хоменчук О.В.
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Практика, ауд. 409
Жалінська І.В.
10:00-11:20
Геологія
Практика, ауд. 310
Остафійчук Н.М.
Фізика
Лабораторна, ауд. 322
Рудніцький В.А.
РР-47, ГГ-26
Фізика
Лекція, ауд. 312
Рудніцький В.А.
РР-47, ГГ-26
Руйнування гірських порід та безпека вибухових робіт
Лекція, ауд. 137
Коробійчук В.В.
РР-47, ГГ-26
Геологія
Лекція, ауд. 308
Підвисоцький В.Т.
Геологія
Практика, ауд. 310
Остафійчук Н.М.
Геологія
Лабораторна, ауд. 310
Остафійчук Н.М.
РР-47, ГГ-26
Руйнування гірських порід та безпека вибухових робіт
Лекція, ауд. 310
Коробійчук В.В.
Руйнування гірських порід та безпека вибухових робіт
Лабораторна, ауд. 3-П
Хоменчук О.В.
РР-47, ГГ-26
Геологія
Лекція, ауд. 401
Підвисоцький В.Т.
11:40-13:00
Фізичне виховання
Практика, ауд. Cпортзал
Бабій В.Д.
Вища математика
Практика, ауд. 301
Прилипко О.І.
РР-47, ГГ-26
Фізика
Лекція, ауд. 316
Рудніцький В.А.
Історія України
Практика, ауд. 225
Кругляк М. Е.
Руйнування гірських порід та безпека вибухових робіт
Практика, ауд. 4-П
Коробійчук В.В.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ГЕФВ.В. Котенко