МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час 2 курс, академічна група АТ-28
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
АТ-28, АТ-29
Електротехніка та електромеханіка
Практика, ауд. 132
Каргополова Надія Петрівна
АТ-28, АТ-29
Електротехніка та електромеханіка
Лекція, ауд. 132
Каргополова Надія Петрівна
10:00-11:20
Алгоритмічне забезпечення автоматизованих систем управління
Лабораторна, ауд. 240 (лаб. АтаКІТ)
Добржанський Олександр Олексійович
АТ-29, АТ-28, МТ-2, ПМ-140, МБ-8, ТРТ-5, ААГ-21
Комп'ютерна графіка в середовищі Autodesk
Лекція, ауд. 312
Мельник Олександр Леонідович
АТ-29, АТ-28, МТ-2, ПМ-140, МБ-8, ТРТ-5, ААГ-21
Мови програмування в механіці технічних систем: С++; С#
Лекція, ауд. 244
Громовий Олексій Андрійович
АТ-29, АТ-28, МТ-2, ПМ-140, МБ-8, ТРТ-5, ААГ-21
Основи моделювання транспортних потоків
Лекція, ауд. 301
Бегерський Дмитро Богданович
МТ-2, АТ-29, АТ-28, ПМ-140, МБ-8, ТРТ-5, ААГ-21
Комп'ютерна графіка в середовищі Autodesk
Практика, ауд. 111-б
Плисак Микола Миколайович
МТ-2, АТ-29, АТ-28, ПМ-140, МБ-8, ТРТ-5, ААГ-21
Основи моделювання транспортних потоків
Практика, ауд. 232 (лаб.АіТТ)
Бегерський Дмитро Богданович
АТ-28, АТК-29, АТ-29, МТ-2
Теорія ймовірностей і математична статистика
Лекція, ауд. 250
Прилипко Олександр Іванович
11:40-13:00
Алгоритмічне забезпечення автоматизованих систем управління
Лабораторна, ауд. 240 (лаб. АтаКІТ)
Добржанський Олександр Олексійович
АТ-28, АТ-29
Основи системного аналізу
Лекція, ауд. 124
Кравчук Антон Романович
АТ-29, АТ-28, ПМ-140
Мови програмування в механіці технічних систем: С++; С#
Практика, ауд. ОЦ 103
Мудревський Павло Іванович
АТ-28, АТ-29
Основи метрології
Практика, ауд. 401
Гуменюк Анна Анатоліївна
Іноземна мова
Лабораторна, ауд. 02
Захарчук Вікторія Олександрівна
АТ-28, АТ-29
Основи метрології
Практика, ауд. 130
Гуменюк Анна Анатоліївна
АТ-29, АТ-28, ПМ-140
Мови програмування в механіці технічних систем: С++; С#
Практика, ауд. ОЦ 107-а
Мудревський Павло Іванович
Електротехніка та електромеханіка
Лабораторна, ауд. 115
Кузьменко Костянтин Володимирович
13:30-14:50
АТ-28, АТ-29
Інженерна та комп'ютерна графіка
Лекція, ауд. 248
Подчашинський Юрій Олександрович
АТ-28, АТ-29
Електротехніка та електромеханіка
Лекція, ауд. 132
Каргополова Надія Петрівна
АТ-28, АТ-29
Основи системного аналізу
Практика, ауд. 130
Кравчук Антон Романович
Основи метрології
Лабораторна, ауд. 117
Гуменюк Анна Анатоліївна
АТ-28, АТ-29
Теорія ймовірностей і математична статистика
Практика, ауд. 430
Прилипко Олександр Іванович
МТ-2, АТ-29, АТ-28, ПМ-140, МБ-8, ТРТ-5, ААГ-21
Комп'ютерна графіка в середовищі Autodesk
Практика, ауд. 111-а
Плисак Микола Миколайович
МТ-2, АТ-29, АТ-28, ПМ-140, МБ-8, ТРТ-5, ААГ-21
Основи моделювання транспортних потоків
Практика, ауд. 232 (лаб.АіТТ)
Бегерський Дмитро Богданович
АТ-28, АТ-29
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал (4)
Бабій Василь Дмитрович
Електротехніка та електромеханіка
Лабораторна, ауд. 115
Кузьменко Костянтин Володимирович
15:00-16:20
Іноземна мова
Лабораторна, ауд. 417
Захарчук Вікторія Олександрівна
АТ-28, АТ-29
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал (1)
Бабій Василь Дмитрович
АТК-29, АТ-28, АТ-29
Алгоритмічне забезпечення автоматизованих систем управління
Лекція, ауд. 248
Добржанський Олександр Олексійович
АТ-28, АТ-29
Основи метрології
Лекція, ауд. 244
Гуменюк Анна Анатоліївна
Основи метрології
Лабораторна, ауд. 117
Гуменюк Анна Анатоліївна
АТ-28, АТ-29
Основи метрології
Лекція, ауд. 244
Гуменюк Анна Анатоліївна
АТ-28, АТ-29
Основи системного аналізу
Лекція, ауд. 124
Кравчук Антон Романович
Інженерна та комп'ютерна графіка
Лабораторна, ауд. 226
Лугових Оксана Олександрівна
16:30-17:50
Іноземна мова
Лабораторна, ауд. 411
Захарчук Вікторія Олександрівна
АТ-28, АТК-29, АТ-29, МТ-2
Теорія ймовірностей і математична статистика
Лекція, ауд. 250
Прилипко Олександр Іванович
АТ-29, АТ-28, МТ-2, ПМ-140, МБ-8, ТРТ-5, ААГ-21
Комп'ютерна графіка в середовищі Autodesk
Лекція, ауд. 244
Мельник Олександр Леонідович
АТ-29, АТ-28, МТ-2, ПМ-140, МБ-8, ТРТ-5, ААГ-21
Мови програмування в механіці технічних систем: С++; С#
Лекція, ауд. 316
Громовий Олексій Андрійович
АТ-29, АТ-28, МТ-2, ПМ-140, МБ-8, ТРТ-5, ААГ-21
Основи моделювання транспортних потоків
Лекція, ауд. 334
Бегерський Дмитро Богданович
АТ-28, АТ-29
Інженерна та комп'ютерна графіка
Лекція, ауд. 240 (лаб. АтаКІТ)
Подчашинський Юрій Олександрович
Інженерна та комп'ютерна графіка
Лабораторна, ауд. 226
Лугових Оксана Олександрівна
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФКІТМРО.А. Громовий