МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час 1 курс, академічна група АТ-28
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
10:00-11:20
АТ-28, АТ-29
Електротехнічні та конструкційні матеріали
Лекція, ауд. 132
Каргополова Н.П.
11:40-13:00
ТР-19-1, МТ-2, АТ-28, АТ-29
Вища математика
Лекція, ауд. 334
Прилипко О.І.
Іноземна мова
Практика, ауд. 117
Марчук К.І.
Фізичне виховання
Практика, ауд. Cпортзал
Бабій В.Д.
АТ-28, АТ-29
Електротехнічні та конструкційні матеріали
Лекція, ауд. 132
Каргополова Н.П.
13:30-14:50
Іноземна мова
Практика, ауд. 117
Марчук К.І.
Електротехнічні та конструкційні матеріали
Практика, ауд. 115
Каргополова Н.П.
АТК-29, АТ-28, АТ-29
Алгоритмічне забезпечення автоматизованих систем управління
Лекція, ауд. 316
Добржанський О.О.
Комп’ютерні технології та програмування
Лабораторна, ауд. 240
Добржанський О.О.
Алгоритмічне забезпечення автоматизованих систем управління
Лабораторна, ауд. 240
Добржанський О.О.
ТР-19-1, МТ-2, АТ-28, АТ-29
Вища математика
Лекція, ауд. 334
Прилипко О.І.
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спoртзал
Бабій В.Д.
МТ-2, АТ-28, АТ-29
Комп’ютерні технології та програмування
Лекція, ауд. 250
Добржанський О.О.
15:00-16:20
АТ-28, АТ-29
Інженерна та комп'ютерна графіка (інженерна графіка)
Лекція, ауд. 248
Глембоцька Л.Є.
Інженерна та комп'ютерна графіка (інженерна графіка)
Практика, ауд. 424
Глембоцька Л.Є.
Українська мова професійного спрямування
Практика, ауд. 319
Саннікова С. Б.
Комп’ютерні технології та програмування
Лабораторна, ауд. 240
Добржанський О.О.
Алгоритмічне забезпечення автоматизованих систем управління
Лабораторна, ауд. 240
Добржанський О.О.
Комп’ютерні технології та програмування
Лабораторна, ауд. 240
Добржанський О.О.
Українська мова професійного спрямування
Практика, ауд. 317
Саннікова С. Б.
АТ-28, АТ-29
Інженерна та комп'ютерна графіка (інженерна графіка)
Лекція, ауд. 250
Глембоцька Л.Є.
Інженерна та комп'ютерна графіка (інженерна графіка)
Практика, ауд. 424
Глембоцька Л.Є.
16:30-17:50
Вища математика
Практика, ауд. 430
Прилипко О.І.
МТ-2, АТ-28, АТ-29
Комп’ютерні технології та програмування
Лекція, ауд. 423
Добржанський О.О.
Комп’ютерні технології та програмування
Лабораторна, ауд. 240
Добржанський О.О.
Вища математика
Практика, ауд. 428
Прилипко О.І.
Іноземна мова
Практика, ауд. 120
Марчук К.І.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФКІТМРО.А. Громовий