МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Р О З К Л А Д
занять на II семестр 2018-2019 навчального року
для студентів факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
“28” січня 2019 р.
Час 2 курс, академічна група АТ-26
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
АТ-26[2]
Технологічні вимірювання та прилади
Лабораторна, ауд. 120
Черепанська І.Ю.
Фізичне виховання
Практика, ауд. Споpтзал
Одноворченко І.В.
Технологічні вимірювання та прилади
Практика, ауд. 120
Черепанська І.Ю.
Електроніка та мікропроцесорна техніка
Лекція, ауд. 316
Чепюк Л.О.
АТ-26[1]
Технологічні вимірювання та прилади
Лабораторна, ауд. 120
Черепанська І.Ю.
Електротехніка та електромеханіка
Лекція, ауд. 426
Шавурський Ю.О.
АТ-26[1]
Числові методи
Лабораторна, ауд. 124
Кравчук А.Р.
АТ-26[2]
Електротехніка та електромеханіка
Лабораторна, ауд. 117
Шавурський Ю.О.
10:00-11:20
АТ-26[1]
Іноземна мова
Практика, ауд. 117
Крушинська Н.І.
АТ-26[2]
Технологічні вимірювання та прилади
Лабораторна, ауд. 120
Черепанська І.Ю.
АТ-26[1]
Електроніка та мікропроцесорна техніка
Лабораторна, ауд. 226
Воронова Т.С.
АТ-26[2]
Іноземна мова
Практика, ауд. 120
Захарчук В.О.
Електроніка та мікропроцесорна техніка
Практика, ауд. 226
Воронова Т.С.
Автоматизація технологічних процесів та виробництв
Практика, ауд. 130
Гуменюк А.А.
АТ-26[1]
Електротехніка та електромеханіка
Лабораторна, ауд. 117
Шавурський Ю.О.
АТ-26[2]
Електроніка та мікропроцесорна техніка
Лабораторна, ауд. 226
Воронова Т.С.
АТ-26[1]
Іноземна мова
Практика, ауд. 120
Крушинська Н.І.
АТ-26[2]
Числові методи
Лабораторна, ауд. 124
Кравчук А.Р.
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал
Одноворченко І.В.
АТ-26[1]
Технологічні вимірювання та прилади
Лабораторна, ауд. 120
Черепанська І.Ю.
АТ-26[2]
Іноземна мова
Практика, ауд. 117
Захарчук В.О.
Технологічні вимірювання та прилади
Лекція, ауд. 132
Черепанська І.Ю.
АТ-26[1]
Числові методи
Лабораторна, ауд. 124
Кравчук А.Р.
АТ-26[2]
Електротехніка та електромеханіка
Лабораторна, ауд. 117
Шавурський Ю.О.
11:40-13:00
АТ-26[1]
Прикладна теорія цифрових автоматів
Лабораторна, ауд. 232
Тарарака В.Д.
АТ-26[1]
Електроніка та мікропроцесорна техніка
Лабораторна, ауд. 226
Воронова Т.С.
Автоматизація технологічних процесів та виробництв
Лекція, ауд. 132
Гуменюк А.А.
АТ-26[1]
Іноземна мова
Практика, ауд. 124
Крушинська Н.І.
АТ-26[2]
Іноземна мова
Практика, ауд. 120
Захарчук В.О.
АТ-26[1]
Електротехніка та електромеханіка
Лабораторна, ауд. 117
Шавурський Ю.О.
АТ-26[2]
Електроніка та мікропроцесорна техніка
Лабораторна, ауд. 226
Воронова Т.С.
АТ-26[2]
Числові методи
Лабораторна, ауд. 124
Кравчук А.Р.
АТ-26[1]
Автоматизація технологічних процесів та виробництв
Лабораторна, ауд. 240
Гуменюк А.А.
Автоматизація технологічних процесів та виробництв
Лекція, ауд. 132
Гуменюк А.А.
АТ-26[2]
Автоматизація технологічних процесів та виробництв
Лабораторна, ауд. 240
Гуменюк А.А.
АТ-26[2]
Прикладна теорія цифрових автоматів
Лабораторна, ауд. 226
Тарарака В.Д.
13:30-14:50
АТ-26[1]
Прикладна теорія цифрових автоматів
Лабораторна, ауд. 232
Тарарака В.Д.
АТК-28, АТ-26
Прикладна теорія цифрових автоматів
Лекція, ауд. 432
Тарарака В.Д.
Числові методи
Лекція, ауд. 132
Богдановський М.В.
АТ-26[1]
Автоматизація технологічних процесів та виробництв
Лабораторна, ауд. 240
Гуменюк А.А.
Автоматизація технологічних процесів та виробництв
Практика, ауд. 238
Гуменюк А.А.
АТ-26[2]
Автоматизація технологічних процесів та виробництв
Лабораторна, ауд. 240
Гуменюк А.А.
АТ-26[2]
Прикладна теорія цифрових автоматів
Лабораторна, ауд. 226
Тарарака В.Д.
15:00-16:20
Числові методи
Лекція, ауд. 132
Богдановський М.В.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФКІТМРО.А. Громовий