МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час 1 курс, академічна група АТК-29
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
Алгоритмічне забезпечення автоматизованих систем управління
Лабораторна, ауд. 240
Добржанський О.О.
Обладнання, технологія та автоматизація дискретного виробництва
Лабораторна, ауд. 9
Кирилович В.А.
Комп’ютерні технології та програмування
Лекція, ауд. 240
Добржанський О.О.
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спoртзал
Засік Г.Б.
10:00-11:20
Алгоритмічне забезпечення автоматизованих систем управління
Лабораторна, ауд. 240
Добржанський О.О.
Комп’ютерні технології та програмування
Лекція, ауд. 240
Добржанський О.О.
Числові методи
Лабораторна, ауд. 124
Кравчук А.Р.
Обладнання, технологія та автоматизація дискретного виробництва
Лабораторна, ауд. 9
Кирилович В.А.
АТК-29, АТ-26
Проектування систем автоматизації
Лекція, ауд. 132
Підтиченко О.В.
Теорія автоматичного керування
Лабораторна, ауд. 240
Ткачук А.Г.
11:40-13:00
Проектування систем автоматизації
Практика, ауд. 132
Підтиченко О.В.
Проектування систем автоматизації
Лабораторна, ауд. 130
Гуменюк А.А.
АТК-29, АТ-26
Проектування систем автоматизації
Лекція, ауд. 132
Підтиченко О.В.
Числові методи
Лабораторна, ауд. 124
Кравчук А.Р.
Проектування систем автоматизації
Практика, ауд. 132
Підтиченко О.В.
АТК-29, АТ-26
Обладнання, технологія та автоматизація дискретного виробництва
Лекція, ауд. 132
Кирилович В.А.
Електротехніка та електромеханіка
Лекція, ауд. 117
Шавурський Ю.О.
13:30-14:50
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзaл
Засік Г.Б.
Числові методи
Лекція, ауд. 130
Гуменюк А.А.
АТК-29, АТ-28, АТ-29
Алгоритмічне забезпечення автоматизованих систем управління
Лекція, ауд. 316
Добржанський О.О.
Теорія автоматичного керування
Лекція, ауд. 130
Богдановський М.В.
15:00-16:20
Електротехніка та електромеханіка
Лабораторна, ауд. 117
Шавурський Ю.О.
Теорія автоматичного керування
Практика, ауд. 240
Богдановський М.В.
Комп’ютерні технології та програмування
Лабораторна, ауд. 240
Добржанський О.О.
16:30-17:50
Електротехніка та електромеханіка
Лабораторна, ауд. 117
Шавурський Ю.О.
Комп’ютерні технології та програмування
Лабораторна, ауд. 240
Добржанський О.О.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФКІТМРО.А. Громовий