МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІI семестр 2019-2020 навчального року
для студентів факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
“20” січня 2020 р.
Час 2 курс, академічна група АТК-28
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
Алгоритмічне забезпечення автоматизованих систем управління
Лабораторна, ауд. 240
Добржанський О.О.
Робототехніка та мехатроніка
Лабораторна, ауд. 132
Кравчук А.Р.
Проектування та конструювання пристроїв та систем управління
Лабораторна, ауд. 226
Лугових О.О.
10:00-11:20
Алгоритмічне забезпечення автоматизованих систем управління
Лабораторна, ауд. 240
Добржанський О.О.
Робототехніка та мехатроніка
Лабораторна, ауд. 132
Кравчук А.Р.
Динаміка мехатронних систем
Лабораторна, ауд. 240
Богдановський М.В.
Проектування та конструювання пристроїв та систем управління
Лекція, ауд. 138
Лугових О.О.
11:40-13:00
АТК-28, БІ-19, ТР-12, АТ-24, АТ-25
Політологія
Лекція, ауд. 316
Муляр В.І.
Алгоритмічне забезпечення автоматизованих систем управління
Лекція, ауд. 240
Добржанський О.О.
Автоматизований електропривод, виконавчі механізми та регулюючі пристрої
Лекція, ауд. 130
Ткачук А.Г.
Динаміка мехатронних систем
Лабораторна, ауд. 240
Богдановський М.В.
Автоматизований електропривод, виконавчі механізми та регулюючі пристрої
Лекція, ауд. 130
Ткачук А.Г.
Проектування та конструювання пристроїв та систем управління
Практика, ауд. 226
Лугових О.О.
Алгоритмічне забезпечення автоматизованих систем управління
Практика, ауд. 240
Добржанський О.О.
13:30-14:50
Елементи теорії систем штучного інтелекту
Лекція, ауд. 132
Підтиченко О.В.
АТК-28, АТ-24, АТ-25
Робототехніка та мехатроніка
Лекція, ауд. 132
Кирилович В.А.
Елементи теорії систем штучного інтелекту
Лабораторна, ауд. 124
Підтиченко О.В.
АТК-28, АТ-24, АТ-25
Робототехніка та мехатроніка
Лекція, ауд. 132
Кирилович В.А.
15:00-16:20
Автоматизований електропривод, виконавчі механізми та регулюючі пристрої
Лабораторна, ауд. 132
Кравчук А.Р.
Політологія
Практика, ауд. 411
Кругляк М. Е.
Елементи теорії систем штучного інтелекту
Лабораторна, ауд. 124
Підтиченко О.В.
АТК-28, АТ-24, АТ-25
Динаміка мехатронних систем
Лекція, ауд. 244
Богдановський М.В.
16:30-17:50
Автоматизований електропривод, виконавчі механізми та регулюючі пристрої
Лабораторна, ауд. 132
Кравчук А.Р.
Елементи теорії систем штучного інтелекту
Лекція, ауд. 250
Підтиченко О.В.
Алгоритмічне забезпечення автоматизованих систем управління
Лекція, ауд. 240
Добржанський О.О.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФКІТМРО.А. Громовий