МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Р О З К Л А Д
занять на II семестр 2018-2019 навчального року
для студентів факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
“28” січня 2019 р.
Час 1 курс, академічна група АТК-28
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
8:30-9:50
Числові методи
Лабораторна, ауд. 124
Кравчук А.Р.
Електроніка та мікропроцесорна техніка
Лекція, ауд. 316
Чепюк Л.О.
Комп'ютерні технології та програмування
Лабораторна, ауд. 240
Добржанський О.О.
Електроніка та мікропроцесорна техніка
Лабораторна, ауд. 226
Лугових О.О.
Обладнання, технологія та автоматизація дискретного виробництва
Лекція, ауд. 132
Кирилович В.А.
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзал
Засік Г.Б.
10:00-11:20
Числові методи
Лабораторна, ауд. 124
Кравчук А.Р.
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Практика, ауд. 108-а
Остапчук А.С.
Обладнання, технологія та автоматизація дискретного виробництва
Лабораторна, ауд. 09
Кирилович В.А.
Комп'ютерні технології та програмування
Лабораторна, ауд. 240
Добржанський О.О.
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Практика, ауд. 108-а
Остапчук А.С.
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Практика, ауд. 010
Остапчук А.С.
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Практика, ауд. 108-а
Остапчук А.С.
Електротехніка та електромеханіка
Лабораторна, ауд. 117
Шавурський Ю.О.
11:40-13:00
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Практика, ауд. 117
Остапчук А.С.
Фізичне виховання
Практика, ауд. Спортзaл
Засік Г.Б.
Комп'ютерні технології та програмування
Лекція, ауд. 120
Добржанський О.О.
Прикладна теорія цифрових автоматів
Лабораторна, ауд. 226
Тарарака В.Д.
Комп'ютерні технології та програмування
Лабораторна, ауд. 240
Добржанський О.О.
Комп'ютерні технології та програмування
Лекція, ауд. 130
Добржанський О.О.
Числові методи
Лекція, ауд. 120
Богдановський М.В.
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Практика, ауд. 117
Остапчук А.С.
13:30-14:50
Електротехніка та електромеханіка
Лекція, ауд. 117
Шавурський Ю.О.
Теорія автоматичного керування
Практика, ауд. 240
Богдановський М.В.
АТК-28, АТ-26
Прикладна теорія цифрових автоматів
Лекція, ауд. 432
Тарарака В.Д.
Теорія автоматичного керування
Лабораторна, ауд. 240
Богдановський М.В.
Комп'ютерні технології та програмування
Лабораторна, ауд. 240
Добржанський О.О.
Числові методи
Лекція, ауд. 132
Богдановський М.В.
Теорія автоматичного керування
Лекція, ауд. 240
Богдановський М.В.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФКІТМРО.А. Громовий