МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Р О З К Л А Д
занять на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
для студентів факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
 
___________________ А.В. Морозов
"20" січня 2020 року
Час 1 курс, академічна група ААГ-17м
I тиждень ІI тиждень
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота
8:30-9:50
ААГ-17М
Методологія та організація наукових досліджень
Практика, ауд. 138
Кравченко О.П.
ААГ-17М
Інтелектуальні транспортні системи
Лекція, ауд. 232
Шумляківський В.П.
ААГ-17М
Перспективні напрямки розвитку конструкцій автомобіля
Лекція, ауд. 138
Опанасюк Є.Г.
ААГ-17М
Спецкурс: Технічна експлуатація автомобілів
Лекція, ауд. 232
Ільченко А.В.
10:00-11:20
ААГ-17М
Перспективні напрямки розвитку конструкцій автомобіля
Практика, ауд. 232
Опанасюк Є.Г.
ААГ-17М
Інтелектуальні транспортні системи
Практика, ауд. 232
Шумляківський В.П.
ААГ-17М
Методологія та організація наукових досліджень
Практика, ауд. 137
Кравченко О.П.
ААГ-17М
Спецкурс: Технічна експлуатація автомобілів
Практика, ауд. 232
Ільченко А.В.
11:40-13:00
ААГ-17М
Методологія та організація наукових досліджень
Лекція, ауд. 137-а
Кравченко О.П.
ААГ-17М
Інтелектуальні транспортні системи
Лабораторна, ауд. 232
Шумляківський В.П.
ААГ-17М
Перспективні напрямки розвитку конструкцій автомобіля
Лабораторна, ауд. 230
Опанасюк Є.Г.
ААГ-17М
Спецкурс: Технічна експлуатація автомобілів
Практика, ауд. 232
Ільченко А.В.
13:30-14:50
ААГ-17М
Інтелектуальна власність
Практика, ауд. 424
Райковська Г.О.
ААГ-17М
Інтелектуальні транспортні системи
Лабораторна, ауд. 232
Шумляківський В.П.
ААГ-17М
Перспективні напрямки розвитку конструкцій автомобіля
Лабораторна, ауд. 230
Опанасюк Є.Г.
ААГ-17М
Спецкурс: Технічна експлуатація автомобілів
Лабораторна, ауд. 232
Ільченко А.В.
15:00-16:20
ПМ-136М, МБ-136М, ААГ-17М
Інтелектуальна власність
Лекція, ауд. 424
Райковська Г.О.
ААГ-17М
Спецкурс: Технічна експлуатація автомобілів
Лабораторна, ауд. 232
Ільченко А.В.
Начальник навчально-методичного відділуІ.М. Царук
Декан ФКІТМРО.А. Громовий